Blog

Zet in iedere fase je (potentiele) klant centraal: See, Think, Do, Care

01 okt 2019
Niet iedere bezoeker van een website staat in de startblokken om iets te kopen. Er moet eerst een ‘trigger’ zijn. Soms is dat een koopimpuls bijvoorbeeld wanneer bijvoorbeeld je stofzuiger het plotseling begeeft of je computer het niet meer doet en direct gerepareerd of vervangen moet worden. Dan heb je een echte koopintentie en ga je doelgericht te werk. In de praktijk blijkt dat slechts 1-2% van bezoekers van een site een koopintentie hebben. Dat betekent dat 98% zich nog oriënteert en informatie zoekt over een dienst of product. Dan is een "koop nu!” boodschap al gauw opdringerig en bied je niet de informatie die gezocht wordt. Daarnaast speelt vertrouwen een belangrijke rol en wil de bezoeker je eerst waarschijnlijk beter leren kennen. Het is goed om je daarom te verdiepen in de redenen waarom mensen zoeken en in welke fase van het koopproces ze zitten.

Door: Bernoud Jonker (01-10-2019) De reis die een klant aflegt tot aankoop van een product of dienst wordt de customer journey genoemd, ook potentiële klanten horen daarbij. Het See, Think, Do, Care-model van Google is een handig model om de customer journey van je klanten in kaart te brengen. Het model geeft de verschillende fases van de klantreis aan. Het is belangrijk om in iedere fase van de klantreis aandacht aan je potentiële klant te besteden. 
 
See-Think-Do-Care-model-Google

Het model is opgebouwd als "funnel”, waarbij de See en Think fase leiden tot de Do fase. Na de Do fase is de Care fase erop gericht dat je klanten hebt én vooral behoudt.
 
See

Dit is de fase waarin de klant nog geen klant is en is dan nog passief zonder een aankoopintentie. In deze fase werk je aan de bekendheid van je merk en zorg dat je in beeld komt. En richt je je nog vrij breed op iedereen die jouw product of dienst interessant zou kunnen vinden. We noemen dit breed, maar ook in deze fase kun je online al heel goed segmenteren en specifieke producten (of productgroepen) voor specifieke interessegebieden presenteren. Goede instrumenten om dit te bereiken zijn bijvoorbeeld: blog, nieuwsbrief, reviews en  social media.
 
Think

Je potentiële klant is al wat verder in het koopproces en zit in de overweging fase. Hij is nu al gerichter op zoek naar een product of dienst passend bij jouw branche. Dat wil niet meteen zeggen dat het ook jouw product wordt. Hij zoekt informatie of inspiratie, verdiept zich en vergelijkt producten en diensten om zo tot een goede keuze te komen. Bruikbare manieren zijn bijvoorbeeld: reviews, wensenlijstje, inschrijven, meest verkocht, product updates en organiseren van evenementen.
 
Do

De potentiële klant is nu klaar om iets aan te schaffen, weet wat hij wil hebben en is ervan overtuigd dat jij (of jouw concurrent) de beste partij is om zaken mee te doen. Dit is de fase waarin "koop nu!” relevant is en je moet zorgen dat deze koop ook gerealiseerd wordt. Dit kan door bijvoorbeeld: toevoegen winkelwagen, openen account, nu bellen en live chat.
 
Care
De klant heeft een aankoop gedaan en is hier tevreden over. Hier is het aan jou om de klant aan je te blijven binden. Hiervoor zijn verschillende manieren, bijvoorbeeld: klantaccount, herinnering afspraak, tracking & tracing, mogelijkheid retourneren en/of omwisselen en tell-a-friend.

Voor elke fase een passend marketing middel

Niet iedereen heeft een koopintentie, werk daarom ook aan je branding. Denk in de stappen See, Think, Do en Care om inzichtelijk te krijgen hoe je de marketingactiviteiten het beste kunt organiseren. Denk hierbij lange termijn, want de bezoeker die voor het eerst op je site komt, heeft over 30 dagen, 3 maanden of een jaar misschien wel een koopbehoefte.

Duurzaamheid niet meer weg te denken in e-commerce.

01 okt 2019
Duurzaamheid is niet meer weg te denken. Gelukkig is tegenwoordig bijna iedereen ervan overtuigd dat we beter moeten omgaan met de aarde en de bronnen die de aarde ons biedt. Langzaam wordt het duidelijk dat duurzaamheid niet voor specifieke industrieën is maar dat iedereen daar een bijdrage aan heeft, zo ook voor e-commerce. 

Door: Bernoud Jonker (01-09-2019) 


Webshops hebben  voor verduurzaming een aantal mogelijkheden waarmee ze een bijdrage aan duurzaamheid kunnen leveren, te denken valt aan: de last-mile, duurzaam verpakken, goede productinformatie, bewust consumeren en de interne organisatie. Deze opties worden in delen verder toegelicht, maar eerst een verdieping met betrekking tot duurzaamheid, want wat betekent dit concreet.
 
Duurzaamheid
 
Duurzaamheid is een breed begrip en kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Wanneer je duurzaamheid vanuit een zakelijk perspectief bekijkt dan gaat dit over het nemen van verantwoordelijkheid voor de effecten van je bedrijfsactiviteiten en noodzakelijke acties in gang zet om de schadelijke gevolgen te reduceren, te elimineren en bij voorkeur om te buigen aar iets wat iets toevoegt zoals schonere lucht of grondstoffen. Vanuit zakelijk perspectief wordt er bij duurzaamheid vaak vanuit 3 perspectieven getoetst:
 • Milieubewust: Wordt er zuinig omgegaan met grondstoffen en/of worden vervuiling tegengegaan?
 • Sociaal verantwoord: Heft het een positief effect op de organisatie maar ook op alle andere betrokkenen?
 • Financieel verantwoord: Is de uitvoering betaalbaar of brengt het de continuïteit in gevaar?
 
Last-mile
 
Het grote verschil tussen de traditionele manier van retail en e-commerce zit voornamelijk in de laatste fase van de reis. In het kader van duurzaamheid is het belangrijk om de afstand zo kort mogelijk te houden en daarbij de wijze van transport zo milieuvriendelijk mogelijk.

In de situatie van traditionele retail is er feitelijk maar 1 logistiek scenario:
 • Conventioneel winkelen: consument gaan naar de winkel om daar het product uit te zoeken en mee te nemen. 
In de e-commerce situatie zij er een aantal mogelijke logistieke scenario’s:
 • Bezorging aan huis: online kopen met bezorging aan huis
 • Pick-up-point bezorging: online kopen met pakket ophalen bij een pick-up point
 • Drop-off-point bezorging: online kopen met vervoer naar rand van stad (wijk) en vervolgens bezorging met een fiets.
In principe is de logistieke afhandeling binnen e-commerce duurzamer als de traditionele afhandeling, dit omdat de consumenten niet individueel naar de winkel gaan en de aflevering geoptimaliseerd kan worden door een efficiënte route te berekenen. Hoewel de berekeningen afhankelijk zijn van een aantal specifieke omstandigheden is binnen e-commerce de logistieke optie via een pick-up point het minst duurzame scenario. Dit komt mogelijk vreemd over, maar dit wordt veroorzaakt doordat consumenten hun pakket vaak met een auto ophalen. Het meest schone scenario is de logistieke optie met een drop-off-point omdat de reis relatief het meest duurzaam door een efficiënte overbrugging van de afstand en de last-mile per fietskoerier.
Het scenario bezorging aan huis wordt schadelijker naarmate de bewoners niet thuis zijn en er een tweede levering moet worden uitgevoerd. In alle e-commerce scenario’s geldt dat het gebruikte vervoermiddel zo duurzaam mogelijk moet zijn. 
 
Duurzaam verpakken
 
Veel bedrijven her-verpakken het product voordat het naar de consument wordt gestuurd. Dit omdat ze het product correct en schadevrij bij de consument willen afleveren, bij voorkeur  in een verpakking die door bedrukking van logo’s de afzender promoot. Schadevrij is daarbij belangrijk omdat het retourzenden sowieso minder duurzaam is. De belangrijkste functie van verpakking is bescherming van het product tijdens transport, na het uitpakken is de verpakking niets meer dan afval en dus minder duurzaam. Een andere rol van verpakking is onderdeel van de unboxing experience waarbij het uitpakken een wow moet opleveren. 
 
Het is duidelijk dat verpakking in het kader  van duurzaamheid om extra aandacht vraagt. Om de verpakking duurzamer te maken zijn er de volgende opties:
 • Slimmer verpakken: hierbij is er aandacht voor het soort materiaal dat gebruikt wordt en het gebruikte volume van de verpakking
 • Hergebruiken van verpakking: waarbij een verpakking vaker kan worden gebruikt of een nieuwe functie waarmee de levensduur verlengd wordt
Bij verpakking is het belangrijk om de voorkeur te geven aan recyclebare materialen zoals karton en daarbij zo min mogelijk op de verpakking te printen omdat inkten schadelijk zijn. Indien het onvermijdelijk is dat er verschillende materialen in een verpakking gebruikt worden zoals bijvoorbeeld karton in combinatie met plastic is het belangrijk dat de materialen eenvoudig te scheiden zijn. Tevens is het aan te raden om de verpakking zo klein mogelijk te kiezen omdat het vervoer van lucht onnodig is en dus de duurzaamheid verminderd.
 
Een vervolg stap op weg naar een duurzame oplossing kan zijn om de verpakking retour te laten sturen zodat deze hergebruikt kan worden. Hieraan kleven nadelen omdat de milieubelasting van het terughalen moet opwegen tegen de milieubelasting van de alternatieve opties zoals hergebruik door consument of weggooien.
 
Een potentieel interessante optie is om na te denken hoe de verpakking een tweede leven kan krijgen en door de consument voor andere toepassingen kan worden gebruikt. Als de unboxing experience minder belangrijk is dan kan ook overwogen worden om producten niet  in een nieuwe verpakking te versturen maar in de verpakking waarin deze wordt aangeleverd of in een gebruikte verpakking.
 
Goede product informatie
 
In bijvoorbeeld de online kleding branche is het niet ongebruikelijk dat 30 – 50 procent van de verstuurde pakketten weer retour komt. Dit heeft vaak verschillende redenen zoals bijvoorbeeld dat de maat niet past of dat de kleding niet voldoet aan verwachtingen. In eerste instantie lijkt dit probleem bij de consument te liggen maar wie hier langer naar kijkt zal tot de conclusie moeten komen dat de webshop hier zelf ook invloed.
 
Een slimme manier om retouren te voorkomen is om goede product informatie te geven en daarbij te letten op de volgende onderdelen:
 • Betrouwbare maatvoering: bij kleding willen maten nog weleens verschillend uitvallen. Door dit vooraf te controleren en eventueel in de specificaties te benadrukken kan behalve een maat ook een indicatie gegeven worden of deze ruim of juist klein uitvalt.
 • Verwachtingen/gebruik specificeren: door breedvoeriger te zijn over de materialen en/of het gebruik kan een teleurstelling bij de consument worden voorkomen, zoals bij kleding hoe het materiaal voelt en valt en bij gereedschap op welke materialen dit wel of niet kan worden toegepast.
Bewust consumeren
 
Verduurzaming is niet alleen iets waar bedrijven over nadenken, consumenten doen dat ook. Dat betekent dat consumenten zich bewust zijn en ook de duurzaamheidsbril op hebben wanneer ze online actief zijn. Hoewel consumenten vaak voor gemak en een lage prijs kiezen denken ze ook na over het milieu en zullen begrijpen dat er ook van hun een bijdrage wordt verwacht. Zo zullen consumenten nadenken over de logistiek over de verpakking en  retourzendingen. Met een klein beetje hulp is de consument bereid om andere keuzes te maken en mogelijk, wanneer dit goed wordt gemotiveerd, om meer te betalen.

Interne organisatie
 
Misschien is dit een inkoppertje, maar de eigen organisatie moet natuurlijk ook duurzaam zijn ingericht. Hierbij moet gedacht worden aan de huisvesting, de meubelen, de apparatuur/gereedschap en het gebruik:
 
 • Huisvesting: of het gebouw nu eigen bezit is of gehuurd, belangrijk is om de mogelijkheden te onderzoeken hoe bijvoorbeeld het energiegebruik kan worden gereduceerd en het gebouw CO2 neutraal gemaakt kan worden.
 • Meubelen: naast een gebouw beschikt iedere organisatie over meubelen, belangrijke vragen zijn: van welk materiaal zijn ze geproduceerd, waar en door wie zijn ze geproduceerd en hoe worden getransporteerd, maar ook wat er met de meubelen gebeurd als ze niet meer gebruikt worden.
 • Apparatuur/gereedschap:  net zo noodzakelijk in iedere organisatie is apperatuur en gereedschap ook hierbij moeten vragen gesteld worden als: van welke materiaal gemaakt, het energie gebruik maar ook wat er met de meubelen gebeurd als ze niet meer gebruikt worden.
 • Gebruik: Last-but-not-least is het natuurlijk ook hoe wij er mee omgaan. Als we het licht niet uitdoen of de computer niet afsluiten, of ruw met meubelen en materialen omgaan dan zal het energie verbruik hoger uitvallen en de levensduur verkorten. Beide hebben een negatief effect op de duurzaamheid.
Conclusie

De e-commerce industrie is volop in beweging. Ging het eerst om prijs en snelheid, daar komt nu een nieuwe waarde bij: duurzaamheid. In eerste instantie lijkt dit kostprijs verhogend maar wie goed oplet kan hier kansen zien om op te vallen door milieuvriendelijke oplossingen te bieden en daarmee het verschil te maken. Dit geldt zeker voor de aarde en met een beetje geluk ook voor consumenten.

De psychogische impact van kleuren

01 sep 2019
Kleuren hebben op mensen een effect, voor iedereen kan dat verschillend zijn. Vanuit marketing oogpunt is kleurgebruik meer dan interessant genoeg om daar nader onderzoek naar te doen. Wat is het effect van kleur? Kijken we allemaal hetzelfde naar kleur? En hoe gebruik je kleur in een website? 

Door: Bernoud Jonker (01-09-2019) Wat is het effect van kleur?
 
Kleur heeft een grote impact, denk maar eens aan associaties die mensen hebben met kleuren. Denk aan een bepaald merk en kijk naar hun logo. Welke kleuren worden in het logo gebruikt en welke associaties roepen deze kleuren op?
 • Smetteloos wit: Witgoed zoals diepvriezen, koelkasten, wasmachines
 • Blauw: Social media zoals Facebook, Linked-in, Twitter
 • Knal rood met witte letters: Frisdrank
 • Oranje letters op een witte achtergrond: Verzekeraar, bank
 
Kleuren roepen associaties op maar ook emoties. Als je een bepaalde kleur ziet dan krijg je er ook vaak een emotie bij. Wil je een bepaalde emotie uitdrukken dan is het handig de hieraan gekoppelde kleur te gebruiken.
 • Geel: vrolijk, optimistisch, jeugdig
 • Rood: energiek, belangrijk, beweging, verhoogd de hartslag maar ook woede, gevaar
 • Blauw: traditioneel, vertrouwen, competentie, veiligheid
 • Groen: rijkdom, harmonie, rust, natuur, verlaagd de hartslag
 • Oranje: enthousiast, levendig, call-to-action
 • Rose: elegant, vrouwelijk, romantisch
 • Paars: kalmerend, schoonheid
 • Turkoois: serieus, evenwichtig
 • Grijs: formaliteit, design, luxe
 • Zwart: krachtig, chique
 
Kijken we allemaal het zelfde naar kleur?
 
Bovenstaand overzicht van kleuren en emoties kan de indruk geven dat we allemaal hetzelfde naar kleur kijken. Dit is interessant om te weten, want deze kennis kan enorm helpen in o.a. het verkoopproces. Vanzelfsprekend dat marketeers en onderzoekers hier dieper ingedoken zijn. Zo is door onderzoek vastgesteld dat mannen en vrouwen van verschillende kleuren houden.
 • Mannen houden van heldere kleuren zoals blauw, groen en zwart en hebben een hekel aan kleuren als bruin, oranje en paars. 
 • Vrouwen houden van zachte kleuren zoals blauw, paars en groen en hebben een hekel aan oranje, bruin en grijs. 
Wanneer er hoofdzakelijk aan mannen of vrouwen verkocht wordt is het een tip om van dit kleuradvies gebruik te maken. Hier boven is een indeling gemaakt gebaseerd op mannen en vrouwen afkomstig uit waarschijnlijk Nederland. Het is aannemelijk dat er meer zaken een rol spelen zoals geografische afkomst maar ook zal kleurbeleving voor een deel persoonlijk zijn.

Hoe gebruik je kleur in een website?

Uit bovenstaand blijkt het belang van kleur maar ook hoe er naar kleur gekeken wordt, hierbij zijn er overeenkomsten maar ook verschillen. 
 
Maak gebruik van een beperkt kleurenpalet. Des te meer kleuren des te bonter de website. Als dat niet de bedoeling is dan is het advies om het kleurenpalet helder en simpel te houden. Vaak zijn 4 kleuren voldoende om mee te werken: 1 kleur achtergrond, 2 kleuren voor de website en 1 accent kleur.
 
Kies of maak de foto’s zodanig dat ze goed bij de website passen. Kies daarom foto’s met kleuren uit het kleurenpalet dat je ook in de rest van de website gebruikt.
 
Kleur heeft absoluut invloed op het verkoopproces. Wie met websites en webshops bezig kan van deze kennis goed gebruik maken. Wanneer je wilt dat bezoekers tot actie overgaan, bijvoorbeeld het invullen van een contact formulier of het plaatsen van een bestelling dan kun je het beste een activerende kleur gebruiken, bijvoorbeeld de al eerder genoemde accent kleur.

Knoppen zijn er om op te drukken, dat weet iedereen. Gebruik daarom voor belangrijke acties een knop en gebruik hiervoor wederom een activerende kleur. Dit aanzetten tot actie wordt ook wel call-to-action genoemd. Verder is het advies om voor de knop actieve woorden te gebruiken zoals "aanmelden”, "In winkelmandje”. 
 
 • Kleurkeuze: Zo kun je bewust gebruik maken van agressieve kleuren zoals rood en oranje, maar ook van kleuren die vertrouwen of veiligheid uitstralen zoals blauw.
 • Opvallen: Ook belangrijk is dat de kleur contrasterend is met de andere kleuren en daardoor extra goed opvalt.

Call to action – de beste en de slechtste kleuren
 
De beste kleur voor een call-to-action die de grootste kans maakt op een conversie is rood. Rood straalt energie uit, verhoogd de hartslag en geeft een gevoel van urgentie. De slechtste kleur is groen, deze straalt rust uit en verlaagd de hartslag. Er zijn zogenaamde A/B testen gedaan waarbij 50% van de bezoekers een pagina met groende knop te zien kreeg en de andere 50% van de bezoekers kreeg een rode knop. De rode knop werd veel vaker "ingedrukt”, dus een rode knop werkt beter. Dit gaat echter niet op voor een website die op natuur of duurzaam gericht is zoals Staatsbosbeheer of Suez.

Hoe meet je het succes van je website of webshop

01 aug 2019
Iedere ondernemer met een website of webshop wil hier graag een maximaal rendement uit halen. De grote vraag hierbij is: hoe meet je het resultaat van je site en hoe kun je indien gewenst systematisch je resultaat verbeteren? Om hierbij te helpen zijn er verschillende modellen ontwikkeld. Een van die modellen is het ADOF-model wat een afkorting is van Accessibility, Design, Offer en Fulfilment. Dit model is in 1997 ontwikkeld door Eelco Huizingh (Rijksuniversiteit Groningen).  

Door: Bernoud Jonker (01-08-2019) 


 
Het ADOF model geeft inzicht in de vier belangrijkste factoren die het succes van een site bepalen. Deze factoren hebben een filterende werking, in iedere stap kunnen bezoekers ‘afhaken’ waardoor het succes van de site vermindert.
 
Accessibility:
 
Hiermee wordt de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de site bedoeld. Hoe makkelijk is de website of webshop te vinden voor de doelgroep? Deze vindbaarheid kan op verschillende manieren ondersteund worden, dit kan online maar offline. 
Online hangt dit samen met de vindbaarheid in zoekmachines maar ook door middel van links op andere sites. Om online vindbaar te zijn is het belangrijk dat de site is aangemeld bij de verschillende zoekmachines. Daarnaast is het ook belangrijk dat er linkjes op andere sites staan die naar jouw site verwijzen. Bij linkjes kan gedacht worden aan social media, maar ook portals waar grotere groepen bezoekers te vinden zijn en/of bijvoorbeeld sites van partners, leveranciers en/of klanten.
Offline hangt dit samen met de vermelding in bijvoorbeeld gedrukte media zoals visitekaartjes, folders, advertenties, kranten, banners en meer.
 
Design:
 
Als de website of webshop gevonden is dan wordt de vormgeving van de site belangrijk. Uiteraard is het design zelf belangrijk, maar over smaak van niet te twisten. Belangrijk is dat de vormgeving aansluit op de doelgroep.  Naast design  spelen een aantal aspecten een belangrijke rol zoals: gebruiksvriendelijkheid, een doorzichtige en duidelijke sitestructuur, goede navigatiemogelijkheden, een actuele inhoud en interactiviteit. Bij al deze factoren hoort de klant centraal ge staan.
 
Bij gebruiksvriendelijkheid gaat het om het gemak waarmee de diverse functies op de site bediend kunnen worden. Is het menu toegankelijk en zijn knoppen of linkjes duidelijk zichtbaar.
 
Bij sitestructuur gaat het om de indeling van de pagina’s en sub-pagina’s en de informatie logisch en overzichtelijk geordend is. Het hoogste niveau is de Home-pagina. Hieronder zitten dan als eerste de hoofdpagina’s die weer opgebouwd zijn uit sub-pagina’s.
 
Bij navigatie gaat het of de site structuur hierin terug te vinden is en er makkelijk van de ene pagina naar een volgende gewenste pagina gesprongen kan worden zonder dat er lang in menu’s moet worden rondgekeken.
 
De inhoud, ook wel content genoemd, is belangrijk. Dit is voor de bezoeker de informatie waar het om gaat. Het is belangrijk dat deze informatie gericht is op de bezoeker en uiteraard up-to-date.
 
De aandachts-curves zijn kort, dat betekent dat een juiste interactiviteit van groot belang is. Daarom wordt geadviseerd om tekstblokken kort en bondig te houden.
 
Offer:
 
Als de informatie gevonden is dan is het belangrijk dat dit wordt afgesloten met een aanbod, ondersteund met minimale noodzakelijke informatie maar ook, in Nederland in ieder geval, een toelichting van de prijsvoordelen. Een succesvolle site moet een goed aanbod hebben. Extra informatie, prijsvoordelen e.d. moeten duidelijk worden vermeld. Om een transactie af te ronden is de potentiële koper vaak nog een extra duwtje nodig, dit kan bijvoorbeeld door middel van een call-to-action.
 
Aanbod: Voor commerciële sites is de doelstelling om tot transactie te komen. Dus moet er een duidelijk aanbod worden gedaan. Dat aanbod moet niet geformuleerd zijn vanuit de aanbieder maar afgestemd op de behoefte van de bezoeker.
 
Informatie: Het aanbod moet duidelijk zijn, maar moet wel met voldoende informatie onderbouwd worden. Om een transactie tot stand te brengen moet de potentiële koper het idee hebben dat er aan de transactie geen of beheersbare risico’s verbonden zijn.
 
Prijsvoordelen: Op internet is een concurrent snel gevonden en daarmee kan vaak de vergelijking op basis van prijs eenvoudig worden gemaakt. Om de potentiële kopers over de streep te halen is het belangrijk om naast de informatie ook de prijsvoordelen duidelijk te maken. Een eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld een Van/Voor prijs.
 
Fulfilment:
Een site kan mooie beloftes of producten aanbieden, maar als daar in de praktijk niet aan voldaan kan worden, zullen klanten een keer tot een transactie over gaan maar daarna niet meer terugkeren. Een wijsheid uit de offline wereld is dat het 7x meer moeite kost om een nieuwe klant te krijgen dan om de relatie met een bestaande klant verder uit te bouwen. Online zal dit niet anders zijn. Een goede klant relatie is belangrijk voor een lange termijn perspectief. Reageer daarom snel en correct op vragen en geef regelmatig een update van lopende processen., bijvoorbeeld de voortgang van uitlevering van een order.

Test het zelf:
Download hier een test waarmee je jouw site op een aantal punten kunt checken: Meet_het_succes_van_je_website_of_webshop_-_test.pdf >>

Wat zijn de trends in webdesign

01 jul 2019
Het is goed om af en toe pas op de plaats te maken en te checken of je nog steeds goed op koers ligt. De zomer is misschien een goed moment om dit te doen. Een van de punten die je daarin mee moet nemen is je website. Is het design van deze tijd en is de boodschap op de website nog actueel genoeg. Een website is je online visitekaartje, als een website al weer wat ouder is dan is het aan te raden deze op te frissen, bezoekers zullen dit zeker waarderen. Ook is het goed om te controleren of de teksten nog wel kloppen en niet hier en daar aangepast worden.

Door: Bernoud Jonker (01-07-2019) 


 
Als je over een redesign van je website nadenkt dan zijn de volgende trends in webdesign relevant en is het belangrijk genoeg hier rekening mee te houden:
 
Ontwikkel de site in eerste instantie voor mobiel

Mobiel is erg belangrijk. Mobiele telefoons nemen meer en meer de functie van de PC over. Iedereen is bijna continu via Wifi of internet online. Dit betekent dat het design in de eerste plaats vooral goed moet werken op een mobiel, alles moet goed duidelijk zijn op een klein scherm. 
 
Voeg beweging toe aan de website
 
Internet is sneller geworden en biedt daardoor steeds meer mogelijkheden voor toevoeging van grote foto's, sliders, video's of animaties. Bij grotere afbeeldingen, sliders en videos gaat het vaak om grotere bestanden, hoewel dit de site langzamer maakt kan het gebruik ervan voor de bezoekers wel iets extras opleveren. Een afbeelding zegt mer dan 1.000 woorden en houdt de aandacht tevens langer vast. 
 
Zorg ervoor dat pagina's snel kunnen laden
 
Voor bezoekers is het vervelend om te wachten wanneer het laden van de site lang duurt. Ook Google neemt de laadtijd als een van de belangrijke factoren mee in het bepalen van de ranking. Dat betekent niet dat grotere afbeeldingen, sliders en video's niet kunnen, maar dat je moet kijken naar hoe je de bestanden op je site gaat gebruiken. Gebruik nooit grotere resoluties dan noodzakelijk en reduceer de kwaliteit. Houdt als richtlijn een maximum laadtijd van 3 seconden aan.
 
Gebruik grotere letters en felle kleuren
 
Het is lang trend geweest om zoveel mogelijk informatie boven de zogenaamde vouw te plaatsen. De gedachte hierachter was dat scrollen moeilijk was en mensen dit bij voorkeur niet deden. In de praktijk blijkt dit mee te vallen waardoor er meer ruimte ontstaat om de boodschap te plaatsen. De extra ruimte kan gebruikt worden voor nog meer content, maar kan ook gebruik worden voor het verfraaien van de opmaak voor bijvoorbeeld een groter font van titels en teksten.  Gebruik opvallende kleuren om belangrijke zaken te benadrukken.
 
Compacte teksten en sprekende koppen
 
Het is onwaarschijnlijk dat bezoekers lange teksten gaan lezen. Deel de tekst daarom op in kleinere delen en voeg een sprekende kop toe. Dit geeft bezoekers de kans om te scannen en die delen te lezen waarin ze geïnteresseerd zijn. Meer content is gunstig voor zoekmachines, beter leesbaar is belangrijk voor bezoekers. Door het gebruik van tussenkopjes kunnen zoektermen extra geaccentueerd worden.
 
Wees authentiek, laat jezelf zien
 
Vaak worden op websites gebruik gemaakt van stockphotos. Het voordeel van stockphotos is dat jet kwalitatief goede foto's zijn gemaakt door een professionele fotograaf. Het nadeel is dat iedereen ziet dat dit algemene foto's zijn en dat er daardoor minder verbinding ontstaat. Het gebruik van stockphotos zijn prima, vul dit vooral aan met daar waar het relevant is professioneel gemaakte eigen foto's. 

Houdt rekening met detaillering zoekvragen
 
Er zijn steeds meer websites en webpagina's. Internet gebruikers weten ook steeds beter hoe ze het beste uit zoekmachines kunnen halen door de vraagstelling te verfijnen. Houdt hier ook rekening mee met het schrijven van content. Dit artikel had "webdesign trends" kunnen heten, maar een zoeker zal eerder zoeken naar "Wat zijn de trends in webdesign". Met de komst van technologie als Siri of Google Assistent zal deze manier van zoeken alleen maar toenemen.
 
Blijf relevant, voeg regelmatig nieuwe content toe
 
Een nieuwe website lanceren is fantastisch, maar voor de bezoekers en voor Google is het belangrijk dat deze site regelmatig wordt geupdate. Voeg daarom regelmatig nieuwe content aan je website toe. Hierdoor blijf je actueel en relevant. Ook Google ziet dit en zal de vernieuwing onderzoeken en de website opnieuw ranken. Niets doen is geen garantie dat de ranking blijft behouden, immers concurrenten kunnen ook hun site updaten en daarmee hoger scoren.

eCommerce verdienmodellen

01 mei 2019
De economie verschuift steeds meer naar online. Vroeger liep je door de winkelstraat, nu surf je over world wide web. Het internet biedt veel nieuwe mogelijkheden om zaken te doen, soms zelfs zoveel dat je door de bomen het bos niet meer ziet. In dit artikel willen we een stapje terug doen en meer conceptmatig deze mogelijkheden op een rijtje zetten.

Door: Bernoud Jonker (01-05-2019) 


 
eCommerce transactie modellen

Een eerste stap in het classificeren van eCommerce transacties is door te kijken naar wie verkoopt er aan wie. In principe gebeuren transacties tussen bedrijven en andere bedrijven en bedrijven en consumenten. Internet biedt echter meer mogelijkheden en zo is het ook mogelijk dat consumenten zaken doen met andere consumenten en consumenten zelfs zaken doen met bedrijven.
 
 
Voorbeelden van eCommerce transactiemodellen:
 
1. Business to Business (B2B):
 
Hiervan zijn veel voorbeelden. We weten dat deze transacties bestaan maar deze transacties blijven echter grotendeels verborgen. Een voorbeeld is Philips die online onderdelen bij leveranciers inkoopt voor het assembleren van hun producten. Door deze inkooptransacties online af te handelen gaat dit efficiënter waardoor er kosten en geld bespaard wordt.

2. Business to Consumer (B2C):
 
Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld Amazon.com die een breed scala aan producten via een webshop aanbiedt die door consumenten kunnen worden besteld. Hierbij zijn twee factorenbelangrijk: (1) is het vertrouwen van de consument dat online bestelde geleverd worden en de grootte hoeveelheid producten die via Amazon verkocht worden.
 
3. Consumer to Consumer (C2B):
 
Een bekend voorbeeld is eBay waar consumenten producten kunnen aanbieden die door andere consumenten kunnen worden gekocht. In feite is dit een de virtuele opvolger van de fysieke "(rommel)markt". Een belangrijke succes factor hierbij is de betrouwbaarheid van het platform dat de betaling goed gaat en de producten ook geleverd worden.
 
4. Consumer to Business:
 
Dit zijn bijvoorbeeld websites met een zogenaamde "omgekeerde veiling". Een bekend voorbeeld hiervan is Vakantieveilingen.nl, hierbij biedt de consument op een product of dienst. De verkoopprijs wordt daarbij niet door de verkoper bepaalt maar door de koper. Deze transactie is eigenlijk bijzonder. Door de komst van het internet is de "macht" meer bij de consument komen te liggen. 
 
5. Overheid en publieke organisaties
 
Overheid en publieke organisaties zijn er voor de burger en hebben vaak niet als doelstelling om winst te maken. Dat betekent echter niet dat deze organisaties geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die internet en zo met elkaar en/of met de burger in contact kunnen zijn. In feite zijn de dezelfde mogelijkheden beschikbaar zoals: overheid naar overheid, overheid naar burger, burger naar overheid en eventueel ook burger naar buger.
  
eCommerce businessmodellen
 
Een vervolg stap in het classificeren van de eCommerce transacties is te kijken naar de manier waarop zaken worden gedaan. Hoe wil je met voorraad om gaan en aar wil je de producten inkopen. Dat kan op verschillende manieren: dropshipping, groothandel en magazijn, eigen label met uitbestede productie, white label en abonnement systeem. Van al deze transacties zullen de voorbeelden dit duidelijker maken.

Voorbeelden van eCommerce businessmodellen:

1. Dropshipping:
 
Dit is een van de meest eenvoudige verdienmodellen. Bij dropshipping creëer je een webwinkel maar zodra je de order binnen hebt stuur je deze door naar je leverancier die deze order klaar maakt en in jouw naam naar de klant verstuurt. Een voorbeeld hiervan is de online boekenverkoop. Deze boeken liggen vaak in een centraal magazijn en worden van daaruit verstuurd.
 
2. Groothandel en magazijn:
 
Deze manier van van online verkopen vraagt een grote investering. Er moet niet alleen voorraad ingekocht worden maar ook moet de de interne logistiek worden georganiseerd alsmede het voorraadbeheer.
 
3. Eigen label met uitbestede productie:
 
Sommige ondernemers hebben geweldige ideeën voor een product maar vinden het opzetten van een productieapparaat e kostbaar of te risicovol. In dat geval is het mogelijk om een producent te zoeken die productiecapaciteit heeft en deze producten voor jou te produceren. Dit product wordt dan door hun met jouw logo geproduceerd.
 
4. White label:
 
Het is ook mogelijk om te kijken naar succesvolle producten en deze onder jouw naam op de markt te brengen. Dit gebeurd bijvoorbeeld in de wellness wereld waarbij de producten ontwikkeld en geproduceerd worden en van jouw logo kunnen worden voorzien.
 
5. Abonnementen:
 
Een manier om producten te verkopen die je steeds meer ziet is het zogenaamde abonnement product. Hierbij ontvangen klanten met een zekere regelmaat een box met daarin een bepaald product (scheermesjes, sokken) of producten (groenten, etenswaren). Het voordeel van dit model is dat de verkoper een grotere mate van zekerheid heeft met betrekking tot inkomsten. Niet alleen fysieke producten maar ook software (Saas) en diensten (hulp bij autopech) kunnen op deze manier verkocht worden.
 
6. Platform
 
Een manier die je steeds vaker met succes terug ziet komen is een platform waarbij vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht. Een goed voorbeeld hiervan is AirBnB die bezitters van woonruimte die dit tijdelijk willen verhuren in contact brengt met mensen die tijdelijk op zoek zijn naar woonruimte.
 
7. Informatie
 
Het ter beschikking stellen van informatie kan ook interessant zijn, dit kan nieuws zijn, of vergelijkende informatie over producen en/of diensten maar ook de mogelijkheid tot gespecialiseerd zoeken. Voorbeelden hiervan kunnen nieuwssites zijn, vergelijken van telecomabonnementen of verzekeringen maar ook zoekmachines.
 
eCommerce verdienmodellen
 
Als laatste stap moet je nadenken over wat je gaat verkopen. Ook hier zijn weer verschillende opties, je kunt hierbij 1 product aanbieden, 1 categorie producten of meerdere categorieën, ook is het mogelijk om als "affiliatie" op te treden. Ook is het mogelijk om een combinatie aan te bieden. Van al deze transacties zullen de voorbeelden dit duidelijker maken.
 
Voorbeelden van eCommerce verdienmodellen zijn:
 
1. Enkel product:
 
Wil je een sterke focus dan is het aanbieden van 1 product de perfecte manier. Hierdoor kun je makkelijk naamsbekendheid opbouwen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat er voldoende vraag is naar het aangeboden product.
 
2. Enkele categorie:
 
Hierbij houdt je nog steeds sterke focus maar wed je (toch) op meerdere paarden. Hierbij kun je de producten die je aanbiedt zorgvuldig kiezen en net als bij de verkoop van een enkel product toch makkelijk naamsbekendheid creëren. 
 
3. Meerdere categorieën:
 
Deze aanpak heeft minder focus maar kan interessant zijn als de klant niet graag een enkel product besteld of een enkele categorie maar liever meerdere producten in 1 winkelmandje samenvoegt. Een goed voorbeeld hiervan is Bol.com, hier kun je niet alleen boeken kopen, maar ook muziek, apparatuur, speelgoed, kleding, sportartikelen en veel meer.
 
4. Freemium
 
Dit is model waarbij een product of dienst (meestal software zoals een computerspel of webapplicatie) gratis wordt aangeboden, maar er geld gevraagd wordt  voor geavanceerde gebruiksmogelijkheden. Het woord "freemium" is een samenvoeging van: "free" (gratis) en "premium" (hoogwaardig). Het free product wordt gebruikt om klanten te werven en laagdrempelig het product te laten ervaren en daarmee de stap naar het betaalde premium product te verlagen.
 
5. Affiliate
 
Ook is het mogelijk om als affiliate op te treden. Je verkoopt hierbij niet direct producten (of diensten) maar leidt mensen door naar het product. Dat kan door bijvoorbeeld advertenties aan je blog toe te voegen waarin reclame gemaakt wordt voor bijpassende producten of diensten. Deze manier van verkopen levert meestal niet een groot inkomen, maar kan wel een interessante stroom van neveninkomsten genereren.
 
6. Double-sided: Free en betaald
 
In de wereld van kranten en magazines wordt dit principe geheel of gedeeltelijk al toegepast. Een gratis krant wordt in zijn geheel betaald uit advertentie opbrengsten. Dit werkt in de offline wereld maar ook in de online wereld. Een zeer duidelijk voorbeeld hiervan is Google die zijn zoekmachine gratis laat gebruiken. De kosten worden (ruim) gedekt door inkomsten uit de Adwords advertenties.
 
7. Combinatie = Hybrid:
 
Hybrid is mogelijk een mode woord maar wil vooral duidelijk maken dat het niet zwart/wit gezien moet worden maar dat er ook verschillen modellen naast elkaar gebruikt kunnen worden.

Effectief online verkopen

01 mrt 2019
Conversie is het percentage bezoekers dat tot aankoop overgaat. Conversie is belangrijk voor alle webshops en voor veel websites. Je hebt geen site om alleen iets te tonen, je wilt zaken doen. Bij conversie gaat het erom dat de bezoeker klant wordt. Wie serieus met online business is wil dit soort processen niet aan het toeval overlaten. En omdat er op internet niet alleen maar producten in webshops worden verkocht heeft het zin om dieper in dat conversie proces te duiken en te onderzoeken hoe dat conversieproces in elkaar zit en hoe dit optimaal ingericht kan worden.

Door: Bernoud Jonker (01-03-2019)

 
Basis verkoopproces
 
Het basis verkoop bestaat uit twee stappen: Aanbieding -> Aankoop. De aanbieder doet hierbij een aanbod en hoopt erop dat de koper dit een prima aanbod vindt en tot aankoop over gaat. Belangrijke factoren zijn hierbij: presentatie (afbeelding, tekst, opmaak) en prijs. Het product moet er op de foto goed uitzien, de tekst moet wervend en overtuigend zijn en de prijs moet kloppen. Daarnaast moet je als verkoper een minimaal niveau van autoriteit hebben en zichtbaar zijn. 
 
 

 
Verbeterd verkoop proces
 
Tegenwoordig weet iedereen dat het belangrijk is om als je een klant hebt, deze klant van je te binden en te zorgen dat deze klant ook de vervolgaankopen bij jou gaat doen. Vroeger was de klant redelijk trouw aan een merk, denk daarbij aan bijvoorbeeld koffie, sigaretten, wasmiddel of automerk. Het ging vooral om het merk en minder om de prijs. Tegenwoordig is de klant echter veel minder loyaal en wordt er, bij een lagere prijs, gemakkelijk op een ander merk overgestapt.
Het proces van een vervolg aankoop is veel effectiever dan een verkoop aan een nieuwe klant. Het verkopen aan een nieuwe klant kost veel inspanning dan het verkopen aan een bestaande klant. Hier worden weleens getallen genoemd van een factor zeven. Een klant verleiden tot een vervolgaankoop is dus slim. De binding naar een vervolgaankoop kan op verschillende manieren o.a. door een vast account te geven, een cadeautje, een kortingsvoucher, of een lidmaatschap met korting. Dit werkt heel goed voor producten die met een hogere frequentie "geconsumeerd worden", bijvoorbeeld voor de verkoop van voedsel werkt dat prima, voor trouwringen kan het wel even duren voordat de klant nog een keer trouwt. 
 
 
Intensivering werving
 
Een vervolg stap is om in contact te komen en te blijven met potentiële kopers. Dit kan door zichtbaar te zijn en ervoor te zorgen dat er een relatie ontstaat wat de opmaat kan zijn voor een verkoop. Het opbouwen van autoriteit is daarbij fundamenteel. De potentiële koper moet zeker het idee hebben dat hij zaken gaat doen met een deskundige. Daarna is de tweede stap al even belangrijk: zichtbaar zijn zodat de potentiële klant jou kan opmerken. Dat kan op verschillende manieren on- en offline. Denk aan reclameborden, adverteren, social media, telefonische acquisitie. De beste manier van het opbouwen van de relatie is door het verkrijgen van contactgegevens, bijvoorbeeld het volgen op facebook, inschrijven voor een nieuwsbrief of distributielijst of downloaden van een White-paper. Het doel van dit alles is om een database met contacten op te bouwen zodat je aanbiedingen kunt doen die zeker ook door een groep gezien worden met wie al een warmer contact is.
 

 
Geavanceerde tussenstap
 
Offline, maar ook online kan het verkoop echter slimmer worden ingericht. Er zit vaak een gat tussen in contact zijn en een aankoop doen, zeker als het te kopen product om een grotere uitgave uitgaat. Bij de potentiële koper kan dit een soort alles of niets gevoel opleveren, waarbij ook een risico component zit. Een manier om dit gat te dichten is door de potentiële klant aan te moedigen om eerst een "micro" aankoop te laten doen. Op deze manier is het risico veel lager en krijg je als verkoper de kans om je kwaliteit en vakmanschap te laten zien en de relatie verder uit te bouwen en de klant daarmee voor te bereiden op de volgende stap. Er zijn twee manieren om zo'n "micro" aanbod te doen, door het product in tijd te beperken of in volume/hoeveelheid. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld een proefperiode voor een krant of magazine waarbij je vaak voor een zeer aantrekkelijke prijs de krant of magazine in je (online) bus krijgt of een proefflacon van een of ander product. Dit kan voor producten, maar zou, in principe, ook goed voor diensten kunnen. Producten hebben vaak als voordeel dat de kostprijs vaak relatief laag is, voor diensten ligt dat mogelijk anders.
 
 
Het complete verkoopproces
 
Het verkoopproces bestaat dus uit de volgende stappen: autoriteit, in contact, micro-aankoop, herhalingsaankoop. Het is belangrijk om dit voor je producten of diensten goed door te denken. Maak een schema en check of dit op de website of in de webshop ook klopt. Zorg ervoor dat dit een gestroomlijnd proces is. Belangrijk is om hierbij in het achterhoofd te houden dat autoriteit en het actief onderhouden van de klantrelatie belangrijk zijn. Blijf in contact met de (potentiële) klant, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief. Dat in contact zijn is belangrijk in het traject tot de verkoop, maar ook in het traject na de verkoop.

Nieuwe .shop extensie is een kans

01 jan 2019
De nieuwe domeinnaam extensie .shop wordt beschouwd als een van de meest populaire nieuwe domeinextensies die sinds 2013 zijn geïntroduceerd. Met een .shop-extensie maak je namelijk direct duidelijk dat het om een winkel gaat. Klanten en websitebezoekers zien alleen al aan de naam dat ze bij jouw onderneming producten of diensten kunnen kopen. 

Door Bernoud Jonker (01-01-2019)

 
De .shop-domeinnaam onder de loep:
 
Webshopeigenaren

Door de verzadiging van extensies als .nl en .com zijn webshopeigenaren op zoek naar alternatieven. Verkoop je kinderspeelgoed, dan kom je er al snel achter dat kinderspeelgoed.nl, kinderspeelgoed.com en kinderspeelgoed.net bezet zijn. Dit maakt het met name voor beginnende webshopeigenaren een stuk lastiger om de gewenste domeinnaam te registreren. De .shop-extensie biedt nieuwe kansen: je bent nu in de gelegenheid om kinderspeelgoed.shop te registreren.
 
Een .shop domein resulteert, vanwege de naam, niet direct in een hogere positie in Google. Echter kan het gebruik van deze extensie positief van invloed zijn op de doorklikratio van mensen die via zoekmachines als Google rondkijken. Een bezoeker zich online oriënteert is hij of zij misschien sneller geneigd om op een .shop te klikken, omdat het dicht bij zijn (online)koopintentie staat. Wanneer bezoekers vaker op jouw website klikken dan op die van je concurrenten, kan dat voor zoekmachines als Google een signaal zijn om jouw website hoger in de zoekresultaten te plaatsen.
 
Bescherm je merk
 
Ook al heb je een ijzersterke domeinnaam voor jouw winkel, dan kan het nog steeds lonen om over een .shop-extensie na te denken en deze toch te registreren om zo te voorkomen dat anderen deze domeinnaam vastleggen wat zeker een risico op klantenverlies met zich mee brengt. Verkoop je bijvoorbeeld diverse soorten matrassen met als domein matrassen.nl dan kun je ook matrassen.shop registreren en deze door laat sturen naar je .nl-domein, verlies je geen klanten die bekend zijn met jouw bestaande domeinextensie. 
 
Eigenaren van fysieke winkels
 
Je hoeft geen webshop te bezitten om van een .shop-extensie gebruik te maken. Wanneer je overweegt om in de toekomst een webwinkel te starten dan kun je maar beter hierop anticiperen en de domeinnaam reserveren. Het zou vervelend zijn als deze dan door iemand anders geregistreerd is.
 
De .shop-domeinnaam een goed alternatief voor .nl?
 
Voor (web)winkeleigenaren die net starten of meer naamsbekendheid willen genereren, is de .shop-extensie absoluut een goede keuze. Je bent nu in de gelegenheid om de gewenste naam die met bijvoorbeeld een .nl-extensie al bezet is, alsnog te registreren met .shop. Bovendien benadruk je met deze extensie nog eens extra dat je producten of diensten verkoopt.
Heb je al een website voor jouw winkel die bekend is onder je publiek, dan is het zonde om de domeinextensie te veranderen. Je kunt een .shop-extensie dan gebruiken om je merk te beschermen en klanten naar je huidige .nl-domein door te sturen.


Neuro marketing toegepast op webshops
Het geheim van goede landingspagina's
Verbeter het verkoopresultaat van je webwinkel
De AVG en de impact op websites
Waarom SSL beveiliging zo belangrijk is
Wat is responsive en hoe werkt het?
Adverteren met Google Adwords
Zoekmachines en vindbaarheid
Het belang van leesbare URL´s
CMS hoe het (voor mij) begon
Powered by webXpress