Wat is een API en wat kun je ermee

Bernoud Jonker, 01 nov 2022
Een API, of voluit Application Programming Interface, is een communicatiemethode waarmee verschillende applicaties eenvoudig gegevens kunnen uitwisselen. Dit gebeurd realtime waardoor beide applicaties over de juiste data beschikken. Voor webshopbeheerders zijn API's niet meer weg te denken, op deze manier kan bijvoorbeeld betaalinformatie worden uitgewisseld met de payment provider, adresinformatie met de pakketverzender en contactinformatie met keurmerkorganisaties. In dit artikel leggen we de werking van een API in meer detail uit en zetten we een aantal API's op een rijtje.
 
 

Hoe werkt een API

 
Sinds de introductie van de computer is er behoefte om informatie te delen. In eerste instantie verliep dat moeizaam en gebeurde dat door informatie bijvoorbeeld via een bestand van de ene applicatie met een andere applicatie te delen of werd er een speciaal programma geschreven dat de informatie van de ene applicatie kopieerde naar de andere applicatie. In eerste instantie was er behoefte om deze informatie te delen op een zelfde computer of een andere computer. Door de komst van netwerken werd deze behoefte van informatie delen alleen maar groter. Het probleem was niet alleen dat er heel veel verschillende applicaties zijn maar ook dat er eigenlijk geen goede standaard was. Door de komst van internet werd de behoefte om informatie te delen nog groter, niet alleen binnen een bepaalde organisaties maar nu ook tussen organisaties. Een belangrijke stap voorwaarts werd gezet toen hier standaarden werden ontwikkeld zoals XML. Dit legde de basis voor de ontwikkeling van API waarbij de uitwisselen gegevens en de manier waarop eenduidig worden vastgelegd. Andere partijen kunnen makkelijk aansluiten door de specificaties te bestuderen en daarop aan te sluiten.
 

Voorbeeld van een API

 
Klanten plaatsen bestellingen bij webshops. Deze bestellingen worden klaar gemaakt en verzonden. De verzending wordt meestal niet door de webshop gedaan maar door een pakketdienst zoals bijvoorbeeld PostNL. Voor een goede verzending heeft PostNL een applicatie waarin pakketjes aangemeld kunnen worden. Dit aanmelden van pakketjes komt vaak neer op het overtypen van de adresgegevens. Voor een paar pakketjes is dit overkomelijk, maar een bij grotere aantallen is een automatische overdracht van gegevens efficiënter. 
 
Dit is waar de API in beeld komt. De webshop zoekt dan via een specifieke API contact met de pakketverzender, kondigt een nieuw pakket aan en de bijbehorende adresgegevens. Om dit mogelijk te maken deelt de pakketverzender de technische gegevens en specificeert welke informatie moet worden aangereikt en op welke wijze. Vanuit de pakketverzender is al een belangrijk deel van de benodigde software voorbereid. De webshop kan hier "gemakkelijk" op aansluiten door de informatie op een correcte aan te leveren. Het aansluiten vraagt nog wel om een inspanning om de gegevens op een correcte manier aan te leveren, doordat webshopsoftware vaak al standaard koppelingen aanbieden kan deze inspanning geminimaliseerd worden.  
 

Voordelen van API's

 
Het gebruik van APi's heeft verschillende voordelen: 
 
 • Efficiëntie: bij API's gaat het om het delen van data. Als deze gegevens moeten worden overgetypt dan kost dat extra tijd en moeite. Een automatische koppeling vereenvoudigt dit waardoor dit efficiënter verloopt.

 • Betrouwbaarheid: omdat data niet meer overgetypt hoeft te worden wordt de kans op overtyp-fouten verlaagd. Fouten betekenen vaak ergernis bij de klant maar ook tijdsverlies.

 • Snelheid: omdat de gegevens uitwisseling real-time gebeurd gaat er geen tijd verloren waardoor bijvoorbeeld de pakketverzending in kortere tijd uitgevoerd kan worden. 
 • Service: door de koppeling en de automatische uitwisseling van gegevens bij bijvoorbeeld een betaling in de webshop met de payment provider kunnen applicaties naadloos op elkaar aansluiten waardoor de klant dit proces soepel doorloopt. 
   
 • Flexibiliteit: doordat het gebruik van API's relatief eenvoudig te realiseren is kunnen API's niet alleen gemakkelijk toegevoegd worden, maar kan er indien gewenst ook overgestapt worden naar een andere aanbieder.
 

Veel voorkomende API koppelingen

 
In de praktijk zijn er 3 hoofdsoorten API's te onderscheiden, sociale API's, dataverwerkende API's en systeem API's:
 
 • Sociale API's: Deze categorie API's betreft API's die eindgebruiker gerelateerd zijn, denk hierbij aan bijvoorbeeld social media software. Voorbeelden hiervan zijn koppelingen met Google, Facebook, Instagram, enzovoort. De genoemde voorbeelden zullen kort worden toegelicht.

  API's met Google of Facebook (Instagram en anderen): deze koppelingen kunnen worden gebruikt om het inloggen te vereenvoudigen maar ook om direct al een klantprofiel te genereren. 
 • Dataverwerkende API's: Deze categorie API's betreft API's met payment providers, met pakketdiensten, met keurmerken, met boekhoudsoftware, met nieuwsbriefsoftware, postcode tabellen, enzovoort. De genoemde voorbeelden zullen kort worden toegelicht.

  API's met payment providers worden gebruikt om de betaling af te handelen. De input is het bedrag, de output is of de transacties geslaagd is en/of wat er is misgegaan.

  API's met pakketdiensten worden gebruikt om de verzending af te handelen. Input is het adres inclusief e-mailadres en afgesproken levering, thuis, pick-up point of anders.

  API's met keurmerken geven noodzakelijke contactinformatie door, zoals bijvoorbeeld e-mailadres en orderdatum. Na een ingestelde tussentijd zal de keurmerk software een uitnodiging sturen om een review te schrijven.

  API's met boekhoudsoftware geven noodzakelijke informatie door met betrekking tot verkoopfacturen, zoals bijvoorbeeld klantnummer, bedrag en/of andere gewenste gegevens. Deze informatie kan dan in het boekhouding worden geïntegreerd, zoals een overzicht van openstaande en betaalde factureren.

  API's met nieuwsbriefsoftware geven de contactinformatie door, zoals bijvoorbeeld e-mailadres en naam. Deze informatie kan gebruikt worden voor de verzendlijst voor periodieke verzending van nieuwsbrieven.

  API's met postcodesoftware koppelen postcode gegevens aan een adres (of andersom). Hierbij hoeven bestellende klanten alleen hun postcode op te geven gen worden de correcte adresgegevens hieraan gekoppeld. 

 • Systeem API's: Deze categorie API's betreft API's met andere software systemen zoals met klantsystemen, met factureringssystemen, met ERP-systemen, enzovoort. De genoemde voorbeelden zullen kort worden toegelicht.

  API's met klantsystemen worden gebruikt wanneer de gebruikte webshopsoftware onvoldoende mogelijkheden biedt om de klantrelatie optimaal uit te bouwen. In dat geval kunnen er koppelingen gemaakt worden met meer gespecialiseerde software.

  API's met facturatiesystemen worden gebruikt wanneer de gebruikte webshopsoftware onvoldoende mogelijkheden biedt om de facturatie correct en efficiënt af te handelen. In dat geval kunnen er koppelingen gemaakt worden met meer gespecialiseerde software.

  API's met ERP-systemen worden gebruikt wanneer de gebruikte webshop software onvoldoende mogelijkheden biedt om het hele proces (voorraad, sales, logistiek, financieel en inkoop) te managen. In dat geval kunnen er koppelingen gemaakt worden met meer ERP-gespecialiseerde software.
 

De toekomst van API's: API first!

 
API's helpen webshops om slimme koppelingen te maken met andere partijen voor gezamenlijke dienstverlening, om meer informatie over de bezoeker/klant te verkrijgen of om op delen gebruik te kunnen maken van meer geavanceerde software. De verwachting is dat het aantal mogelijkheden steeds meer zullen toenemen waarbij de manier van werken van API's en de mogelijkheden die dat biedt steeds beter benut zal gaan worden. API zal blijken niet alleen handig te zijn om te verbinden met andere partijen of software maar steeds meer een deel wordt van de architectuur en daarmee de opzet van software. Ontwikkelaars kunnen op deze manier de software meer modulair opzetten waardoor er meer flexibiliteit ontstaat.

Terug

Powered by webXpress