Last mile delivery uitdagingen en kansen

Bernoud Jonker, 01 mei 2022
E-commerce groeit en de verwachting is dat deze groei zich voorlopig ook verder gaat voortzetten. Deze groei komt wel met een uitdaging om al deze bestelde producten af te leveren. Dit wordt sterk beïnvloed door aspecten als "fast food", "just-in-time" en "instant messaging", maar ook door "kosten" en "carbon foodprint". Consumenten verwachten dat bestelde producten nog dezelfde dag worden afgeleverd. In stedelijke omgeving leidt dit steeds meer tot spanningen, er is immers een limiet aan het aantal voertuigen. Het kostbaarste deel van de levering de "last mile" (het laatste stuk voor aflevering) krijgt steeds meer focus en vraagt om innovatieve oplossingen.
 

Steden en specifieke ontwikkelingen

 
Steden hebben een grootte aantrekkingskracht. De bevolking in steden neemt sneller toe dan op het platteland. De snelle groei van e-commerce leidt daarom als eerste in steden tot uitdagingen om een balans te vinden tussen aan de ene kant de groei van pakketjes en de gewenste snelle levering en aan de andere kant de beperkte ruimte en de noodzakelijke reductie van uitlaatgassen. Steden reguleren verkeer in de binnensteden steeds meer. Terwijl de behoefte aan levering van producten toeneemt, neemt de mogelijkheid om deze producten af te leveren juist af. 
 

De kostbare "last mile"

 
Het laatste deel van het transport proces, de "last mile" is vaak verantwoordelijk voor 60% van de totale kosten, dit terwijl het vaak maar om een relatief korte afstand gaat. De reden hiervoor is dat het transport voor een groot deel om gecombineerd transport gaat. Vele pakketjes worden in één transport samengevoegd in een grotere vrachtwagen die bovendien rechtstreeks van A naar B gaat, waardoor de transport kosten relatief laag zijn. Bij de last-mile worden de pakketjes in kleinere bestelbusjes vervoerd waarbij de route langs meerdere adressen gaat. Een toename in volume zorgt ervoor dat de busjes in een een kleiner gebied kunnen bezorgen, de winst in kilometers is waarschijnlijk maar beperkt. Om hier tot een oplossing te komen is innovatie noodzakelijk.
 
Mogelijke oplossingen om de "last-mile" op te lossen:
 
Pick-up points: Aan de voordeur afleveren is kostbaar, maar mogelijk ook voor de ontvanger niet gewenst. Als het om een groter pakket gaat moet de ontvanger daar soms voor thuis blijven. Afleveren bij een pick-up point kan daar juist als een goed alternatief functioneren, bijvoorbeeld een pick-up point dat op de route van de ontvanger ligt. In dat geval hoeft de ontvanger niet thuis te blijven en kunnen mogelijk meerdere pakketjes tegelijkertijd bij het pick-up point worden afgegeven.

Mobiele depots: Gebundeld vervoer is goedkoper, een optie is om een extra stap aan de distributie keten toe te voegen en tussen distributiecentrum en afleveradres een depot toe te voegen. Een extra optie is om een dergelijk depot mobiel te maken waardoor extra flexibiliteit ontstaat om dat per keer een andere depot-locatie kan worden gekozen. Vanuit het mobiele depot kunnen de pakketjes dan verder gedistribueerd worden, dit kan met bestelbusjes maar  dat kan ook met kleinere voertuigen zoals (e)scooters (of e-bicycles), drones of bezorgrobots.
 
(E)Scooters (of e-bycicles): Bezorging hoeft niet expliciet met een (bestel)busjes, ook andere voertuigen kunnen hierbij ingezet worden. Voor thuisbezorging door restaurants worden vooral scooters en fietsen gebruikt. Vaak ook omdat er e-varianten zijn, met name voor e-fietsen waarbij de bezorger ondersteund wordt bij het overbruggen van de afstand.

Drones: Hoewel voor drones beperkingen gelden waardoor ze nu nog niet worden ingezet is de drone een oplossing om pakketjes te transporteren. De winst zit er vooral in dat een drone door de lucht kan bewegen. Hier is het minder druk en kan in principe voor de kortste route worden gekozen. In de praktijk zullen privacy regels hier beperkingen geven en zullen mogelijk corridors ontstaan waardoor drones kunnen vliegen. Een andere uitdaging is de overdracht van het pakketje aan de ontvanger.
 
Bezorgrobots: Over kortere afstanden kan ook een robot op wielen een oplossing zijn. Deze bezorgrobot kan vanuit een centrale locatie (mobiel depot) de "last mile" levering doen. De kosten besparing zit in het feit dat de robot relatief goedkoop is en deze robot automatisch functioneert. Een voordeel van de robot is dat de overdracht aan de ontvanger iets makkelijker georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld door middel van een code.
 
Toewijzing regio's: Door de huidige inrichting van pakketverzending waarbij er verschillende dienstverleners in een zelfde regio opereren rijden er meerdere voertuigen min of meer achter elkaar aan en soms leveren ze zelfs bij een zelfde adres stoppen. Door de pakketverzending anders te regelen en de pakketten op één grote hoop te gooien en vervolgens per regio te verdelen kan de efficiëntie vergroot worden. De uitdaging zit er in om een "eerlijke" verdeling van het volume (en afstand) te vinden. Een mogelijke oplossing is om hiervoor het tarief te gebruiken.

Bezorging door privépersonen: In de afgelopen jaren hebben we nieuwe (disruptieve) mogelijkheden zien ontstaan waarbij er privé personen ingezet werden als taxidienst of hun woning tijdelijk verhuurden. Hierin kleven diverse bezwaren, maar dit soort oplossingen kunnen zeker werken. Zo kan ook pakketdistributie opnieuw worden opgezet waarbij privé personen pakketten afleveren.
 
Eigen gedrag consument: De algemene trend is dat leveringen steeds sneller gaan. De vraag is of dit in alle gevallen gewenst of zelfs noodzakelijk is. Want deze volume heeft ook CO2 consequenties. Er is niets mis met online en gemak dient de mens. Een mogelijke optie is meer verschil te gaan maken tussen "fast" en "normal".

Innovatie en samenwerking als sleutel naar de toekomst


In bovenstaand overzicht zijn een aantal mogelijke oplossingen gegeven om de "last mile" delivery, dat vaak het duurste deel van een verzending is, te reorganiseren of zelfs opnieuw uit te vinden. Zeer waarschijnlijk is er niet één oplossing de meeste geschikte, maar een wordt het eerdere een combinatie van oplossingen. Wel zijn er een aantal duidelijke trends te zien:
 
Geografisch: door de verschuiving naar online en de toename van het volume van pakketjes zal opnieuw naar de inrichting van ketens gekeken moeten worden en indien gewenst aanpassingen gerealiseerd.
 
Technologisch: door innovaties zullen er steeds nieuwe oplossingen ontstaan die slimmere en groenere mogelijkheden bieden. Deze vernieuwingen moeten worden getest en kunnen steeds verder worden door ontwikkelt.
 
Sociaal: de toename van online is een deel gemak, de consument moet zich de vraag stellen of de snelheid wel altijd nodig is, leveranciers kunnen dit positief stimuleren door meerdere opties aan te bieden.
Terug

Powered by webXpress