Klantaccounts en de toegevoegde waarde

Bernoud Jonker, 01 jul 2022
Het toevoegen van de mogelijkheid van klantaccounts aan je webshop zorgt dat terugkerende klanten eenvoudig kunnen afrekenen. Er zitten echter nog meer voordelen aan klantaccounts. In deze blog een uitleg over de toegevoegde waarde van klantaccounts en uitleg hoe je dit het beste kunt gebruiken.
 
Het gebruik van klantaccounts biedt de volgende voordelen:
  • Het maakt het plaatsen van nieuwe bestellingen
  • Het zorgt voor een betere klantenbinding 
  • Het zorgt voor een vaste klantengroep
  • Het geeft meer inzicht in het klantenbestand
  • Het creëert mogelijkheid voor klant specifieke kortingen
Deze genoemde voordelen vragen om een nadere toelichting, maar allereerst beginnen we met het opsommen van redenen waarom een klantaccount niet een goede oplossing kan zijn.
 
 

Redenen om geen klantaccount te gebruiken:

 
Eenmalige aankoop: Als een klant enkel de intentie heeft om een eenmalige aankoop te doen dan zal deze klant minder geneigd zijn om een account te starten waarbij de gegevens voor langere tijd opgeslagen blijven. Dit is niet alleen meer werk, maar betekent ook dat de inloggegevens bewaard moeten worden.
 
Spam: Als je e-mail gegevens achterlaat dan kunnen klanten bang zijn dat deze gegevens niet alleen wordt gebruikt voor contact met betrekking tot de geplaatste bestellingen maar dat het e-mailadres vroeg of laat ook gebruikt wordt om een nieuwsbrief te versturen. 
 
Privacy: Sommige mensen zijn erg op hun privacy gesteld en zijn soms extra terughoudend om gegevens (online) achter te laten.
 
Veiligheid: Als je e-mailadres ergens is opgeslagen dan is er risico dat het e-mailadres gehacked wordt en op spamlijsten terecht komt of anders misbruikt wordt. 

 

Redenen om wel een klantaccount te gebruiken:


Eenvoudiger bestellen voor terugkerende klanten: Als klanten inloggen worden de gegevens uit het klantbestand gehaald en hoeven niet opnieuw ingevuld te worden. Dit is allereerst gemak voor de klant maar reduceert ook de foutkans dat er een gegeven niet correct wordt ingevoerd. Wijzigingen in klantgegevens kunnen worden opgemerkt en de nieuwe gegevens aangepast en opgeslagen.

Betere klantenbinding: Als een klant de mogelijkheid heeft om vrijwillig een account aan te maken, dan kan de klant zelf beoordelen of hij hier een voordeel in ziet, bijvoorbeeld om in de toekomst nog een keer terug te komen. Ook kan het zijn dat de klant in contact wil blijven en een bijvoorbeeld een nieuwsbrief wil ontvangen. Dit is een eerste stap in het verder uitbouwen van de relatie. 

Vaste klanten groep: Als een klant een keer is terug geweest kan de volgende stap in de relatie ontwikkeling gezet worden en profiteert de klant steeds opnieuw van het gemak van het feit dat de gegevens bekend zijn. Een extra gemak kan zijn dat hij, wanneer hij is ingelogd, ook de eerder geplaatste orders kan zien. Dit is een bevestiging van de relatie maar geeft ook inzicht.
 
Meer inzicht in klantenbestand: Door nader onderzoek te doen naar de opbouw van het klantenbestand kan bijvoorbeeld op basis van gemeenschappelijke kenmerken conclusies getrokken worden met betrekking tot de opbouw van het klantenbestand. Dit inzicht kan zich weer vertalen in verbetering van het assortiment of gerichte aanbiedingen.

Mogelijkheid klantspecifieke kortingen: Wanneer je een B2B website hebt, maar ook in het geval waarin je een vip-klantengroep hebt die extra voordelen geniet zoals een korting, kun je, eventueel op klantniveau een specifieke korting toekennen. Op het moment dat de klant inlogt wordt deze korting dan actief.

 

Instellen mogelijkheid voor aanmelden voor klantaccount

 
Het gebruik van een klantaccount biedt vele voordelen, maar het is wel belangrijk om na te denken over de manier waarop klanten dit klantaccount kunnen activeren. Hiervoor zijn verschillende manieren, deze zullen we nu verder toelichten.
 
Activering door webshopbeheerder: In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld in een B2B situatie kan de webshopbeheerder voorwaarden stellen aan wie wel of niet een klantenaccount mag starten, bijvoorbeeld dat een klant moet beschikken over een KvK nummer.
 
Activering door klant: de webshop kan worden uitgebreid met een formulier dat door klanten ingevuld kan worden waardoor ze klantaccount kunnen activeren. Eventueel kan het nog zo ingesteld worden dat een account pas actief wordt nadat de webshop beheerder dit geaccordeerd heeft.
 
Activering door klant bij plaatsen order: Een logische plek om een klant de mogelijkheid te geven is op het Bestelformulier bij de check-out. De klant heeft dan zojuist alle gegevens ingevuld en het enige dat ontbreekt is een wachtwoord. 
 

Tips en tricks

 
Als laatste willen we nog een aantal tips en trics noemen:

Stel registratie uit: Je kunt klanten direct bij binnenkomst al vragen of ze een account willen activeren. In veel gevallen is dit te vroeg en zal het eerder tot irritatie leiden en mogelijk zelfs tot het verlaten van de webshop. Stel daarom deze vraag uit, een veel beter moment is als de klant zijn bestelling aan het afronden is.
 
Twee stappen proces: Bij het aanmelden voor een klantaccount moeten vaak meerdere gegevens worden ingevuld. Dat kan voor een klant een reden zijn om zich niet voor een een klantaccount aan te melden. Door dit proces in twee stappen op te delen lijkt het minder omvangrijk en wordt de drempel verlaagd.
 
E-mailadres als gebruikersnaam: Voor klantaccounts wordt voor het inloggen gebruik gemaakt van een inlognaam en wachtwoord. Als inlognaam kan een unieke naam worden ingevuld, maar dat maakt het lastiger om terug te vinden, beter is om het e-mailadres als inlognaam te kiezen.
 
Maak het registreren de moeite waard: Klanten beseffen zich ook dat het achterlaten van gegevens en een aanmelding voor een klantaccount voor een webshop waardevolle data is. Voor niets gaat de zon op. Het is daarom interessant om na te denken wat het voordeel voor de klant kan zijn. Bijvoorbeeld betere informatie gedurende het bestellen en levering, een korting of  iets anders extra's.
 
Denk goed na over beveiliging: Als je klantengegevens bewaard dan is het belangrijk om aan de daarvoor gesteld eisen te voldoen. In deze situaties geldt de AGV wetgeving. Dit betekent dat het belangrijk is om duidelijk te maken welke data wordt opgeslagen, waarvoor het wordt gebruikt, hoelang deze data wordt opgeslagen en hoe deze data wordt beveiligd. 
Terug

Powered by webXpress