Blog

Digitaliseren is slim, zeker nu

1-1-2022 00:00:00
De wereld wordt steeds digitaler. Vanuit de EU wordt er al een paar jaar nadruk gelegd op digitalisering in het MKB en staat dit onderwerp hoog op de agenda. Dat is niet voor niet, dit is omdat digitaal werken voor meer flexibiliteit en meer structuur leidt waardoor meer overzicht ontstaat waardoor de professionaliteit verhoogd wordt, de efficiëntie verbeterd en het geheel meer klantgerichtheid. Veel bedrijven hebben last (gehad) van corona en zullen moeten herstellen. Digitalisering kan hier, juist nu, goede oplossingen bieden!
 
Digitaliseren is altijd slim!
 
Digitaliseren is niet alleen slim om te herstellen van corona. Digitalisering is altijd slim, belangrijke drijfveren hierachter zijn:
 • Toenemende mate van veeleisendheid van klanten
 • De concurrentie die ook steeds meer digitaal doet
 • Beter kunnen (online) kunnen werken
 • Noodzaak om continue processen te verbeteren
Nu de consument steeds meer online doet, en daarmee in toenemende mate behoefte heeft aan goed goeorganiseerde digitale processen worden organisaties juist met obstakels geconfronteerd. Een belangrijke oorzaak is dat veel organisaties door corona hun omzet zagen afnemen en daardoor juist minder budget hadden om extra stappen te zetten in het proces van digitalisering.

Digitalisering is meer dan papier vervangen 

Digitaliseren is meer dan een overstap van papier naar digitaal. Bij digitaliseren zijn 3 kernwoorden belangrijk:
 
Centraliseren: Grootte organisaties hebben al jaren geleden de overstap gemaakt naar geïntegreerde systemen zoals ERP. Hiermee wordt data niet alleen gecentraliseerd maar kan deze data ook makkelijker gedeeld worden waardoor er op meer plekken betere beslissingen genomen kunnen worden. Ook voor het MKB is het belangrijk om de data te gaan centraliseren en deze informatie te delen.
 
Automatiseren: Ook is het belangrijk om te kijken hoe de informatie verzameld wordt. Als informatie handmatig wordt verzameld dan is het een uitdaging hoe deze informatie meer geautomatiseerd verzameld kan worden waarbij niet alleen het kosten aspect een rol speelt maar ook de snelheid waarmee de informatie beschikbaar kan komen. Als informatie in andere system beschikbaar is dan is het een uitdaging om deze systemen direct met elkaar te verbinden. Real-time informatie uitwisseling zou hierbij het streven moeten zijn.

Data laten stromen: Als data real-time beschikbaar is is het belangrijk om deze data zoveel mogelijk te laten stromen. Maak er gebruik van om de klant de juiste service re bieden en indien mogelijk de service zelfs uit te breiden. Informeer de klant, dit kan in eerste reactief, maar probeer dit naar proactief om te buigen. Probeer daar waar mogelijk ook deze processen te automatiseren.
 
Digitalisering maakt organisaties toekomst gericht
 
Nu de data op centraal is verzameld en decentraal beschikbaar is biedt dat organisaties verschillende voordelen:
 
Inzicht in de eigen processen: Door meer informatie te verzamelen en beschikbaar te hebben kan dat inzicht geven in belangrijke organisatie parameters zoals: de waarde van de uitstaande facturen, inzicht in klantwaarde, verkoop kanalen die de beste klanten opleveren maar ook processen of procesonderdelen waar het vaak misloopt.
 
Een betere afhandeling van klantprocessen: Nu informatie centraal beschikbaar is en breder toegankelijk is wordt het makkelijker om dit te organiseren/ Medewerkers hoeven niet langer op 1 plek aanwezig te zijn. Maar kunnen ook, bijvoorbeeld ten gevolge van corona op verschillende plekken aanwezig zijn. Ze kunnen nu eenvoudig de zelfde data delen en zelfs aanvullen met nieuwe gegevens.

De basis voor verdere innovatie: Als de processen goed lopen en de afhandeling van klantvragen goed gestructureerd verloopt en door de systemen goed wordt ondersteund kan digitalisering ook het innovatie proces ondersteunen. Dit kan op verschillende niveaus: dit kan op het niveau van klantinformatie en procesverbetering waarbij de processen zoveel mogelijk worden geoptimaliseerd en informatie zoveel mogelijk voor de klant direct toegankelijk is maar kan ook door het toepassen van enige intelligentie tot innovatie. 
 
Stappen plan voor digitalisering van de organisatie
 
Het overgrote deel van de MKB-ers vindt digitalisering belangrijk en willen daar ook uitvoering aan geven maar niet alle organisaties hebben scherp hoe ze dit het beste kunnen organiseren. Daarom hier een stappenplan:
 
Stap 1: Analyseren van de huidige situatie en maken masterplan: Allereerst is het belangrijk om te weten wat digitaliseren inhoudt en naar de eigen organisatie en processen te kijken wat de status van de digitalisering is. Vervolgens is het belangrijk om vast te stellen welke stappen er genomen moeten worden en welke stappen als eerste gezet moeten worden. Als het hele proces in kaart is gebracht ontstaat uiteindelijk een masterplan.
 
Stap 2: Design thinking prototype bouwen en valideren: Voordat er begonnen wordt met het digitaliseren is het belangrijk om ook de klante te betrekken en te vragen wat hij/zij nodig is. Vervolgens kan begonnen worden met het digitaliseringsproces. Het advies is om dit in kleine stapjes te doen en steeds als er een deelstapje afgerond is dit te testen of het voldoet aan de verwachtingen. Ook is het goed om te kijken of het deelresultaat effect heeft op het eindresultaat en eventueel moet het eindresultaat bijgesteld worden.

Stap 3: Doorontwikkelen, doorontwikkelen, doorontwikkelen: Digitalisering is nooit af, ontwikkeling stopt nooit. Steeds opnieuw moet er naar het speelveld gekeken worden. Waar vragen klanten om? Wat doet de concurrentie? Wat zijn de eigen sterktes en zwaktes? Kortom waar zijn ontwikkelingen nodig en hoe benut je op de beste manier de kansen. Opnieuw moet op basis hiervan een masterplan opgesteld worden en moeten nieuwe ontwikkelingen in gang gezet worden.

Digitalisering en Backoffice
 
De Backoffice speekt vaak een belangrijke rol bij digitalisering. Hierin worden belangrijke gegevens aan elkaar gekoppeld. Klanten, Producten, Orders. De webXpress Backoffice is ontwikkeld om de digitalisering van organisaties te ondersteunen en blijft zich voortduren verder ontwikkelen om steeds meer kansen te benutten.

7 tips om je voorraadbeheer slim te organiseren

1-12-2021 00:00:00
Ben je de eigenaar van een webshop of winkel dan heb je dagelijks te maken met voorraadbeheer. Voor de meeste ondernemers is het een hele uitdaging om van alle producten uit het assortiment de voorraad bij te houden met als doel een goede service naar de klant en tegelijkertijd de voorraad zo laag mogelijk te houden om de opslagkosten te minimaliseren. Bovendien helpt een goed voorraadbeheer om overzicht te houden en processen efficiënt te organiseren. Het goed managen van voorraad draagt op verschillende manieren bij aan het succes van een, aan de ene kant een service aspect en zorgen dat de klant goed bediend wordt met een betere omzet tot gevolg en aan de andere kant een kosten factor die de kosten zo laag mogelijk houden. In dit artikel een 7-tal tips om het voorraadbeheer slim te organiseren.
 
Tip 1: Volg je voorraad
 
De eerste stap om voorraadbeheer te organiseren is het volgen van de voorraad. Hoeveel is er van een bepaald product aanwezig, hoeveel gaat eraf (verkopen) en hoeveel komt er bij (ontvangsten). Het bijhouden van de voorraad kan op verschillende manieren, het kan met potlood en papier, met een Excel spreadsheet of met een voorraadbeheer systeem. Een voorraadbeheer systeem heeft hierbij de voorkeur omdat dit speciaal voor dit doel is ingericht. Daarbij kan vaak gebruik gemaakt worden van barcodescanning om de goederenstromen te kunnen volgen en het afboeken van verkopen en het bijboeken van ontvangsten te vereenvoudigen. Als er niet alleen verzonden wordt maar ook directe verkopen plaats vinden is ook een koppeling met een kassasysteem handig. Het gebruik van een voorraadbeheersysteem vraagt vaak wel om een investering, denk hierbij aan gebruik van de software maar ook de tijd om het in te richten.
 
Tip 2: Inrichting met de juiste informatie
 
Om je voorraad goed te beheren en beslissingen te kunnen nemen ben je informatie nodig. Het is belangrijk om naast de gebruikelijke productinformatie zoals artikelnummer, artikelnaam, artikelfoto(s), artikelprijs en mogelijk belangrijke gegevens zoals, kleur, maten, gewicht nog extra gegevens op te slaan zoals: leverancier, (magazijn)locatie en categorie. Het is belangrijk om te weten wie de producent of leverancier is. Dit om vervolgbestellingen te kunnen plaatsen maar ook een inschatting te kunnen maken bij de levertijd. Het opslaan van de magazijnlocatie is handig om het product terug te kunnen vinden en om ervoor te zorgen dat het product steeds op dezelfde plek licht. Het bepalen van een categorie kan helpen om je aandacht en energie op de juiste categorie te focussen. Over categorie meer in de volgende tip.
 
Tip 3: Categoriseer de producten
 
Niet ieder product is even belangrijk, Er zijn producten die een belangrijke bijdrage hebben in je omzet en er zijn producten die een kleine bijdrage hebben in je omzet. Als er geen voorraad is van producten die een belangrijke bijdrage hebben dan gaat er belangrijke omzet verloren en loop je kans dat de besteller het product ergens anders gaat zoeken. In het ergste geval komt hij zelfs niet meer terug. Het is dus belangrijk om deze producten altijd goed op voorraad te hebben. Producten die een minimale bijdrage hebben zijn eerder producten waarvan je mogelijk teveel voorraad hebt en misschien zelfs beter een korting op kunt geven om te voorkomen dat ze onverkocht in het magazijn blijven liggen. Een bruikbare classificatie is de ABC-classificatie. Hierbij zijn er 3 categorieën. De A-categorie is de belangrijkste categorie. A-producten zijn producten die gezamenlijk voor 80% bijdragen om de omzet. Vaak gaat dit maar om een kleiner aantal producten, in de praktijk is dit circa 20% van het assortiment. B-producten zijn producten die na de A-producten, zo'n 15% van de omzet zijn en vaak 30% van het assortiment. C-producten zijn producten die de laatste 5% aan de omzet bijdragen maar vaak 50% van de het assortiment zijn. 
 
Tip 4: Actief managen van de voorraad

Nu we de producten gecategoriseerd hebben kunnen we makkelijker beslissingen nemen. Belangrijk is om de voorraad actief te gaan managen door hier periodiek naar te kijken. Afhankelijk van de verkopen zal dat maandelijks, wekelijks of dagelijks moeten gebeuren. Voorraadbeheersystemen hebben vaak een signaallijst waarop artikelen dir aandacht nodig zijn staan vermeld.

Tip 5: Zorg dat belangrijke producten in voldoende mate op voorraad zijn
 
Bij het managen van de voorraad is het belangrijk om A-categorie producten goed op voorraad te houden en tijdig te bestellen. Ook is het belangrijk om de aantallen verkopen te bereken. Afhankelijk van de bestelfrequentie kan het minimum aantal bepaald worden. Stel dat de verkopen gemiddeld 50 per week zijn en de bestelfrequentie is 2 week dan moeten er minimaal 100 besteld worden. Het is goed om eventueel een veiligheid in te bouwen en er bijvoorbeeld 20 extra op voorraad te houden.
 
Tip 5: Beperk verouderde of stoffige voorraad
 
Bij een C-categorie product heeft het tijdig bijbestellen geen prioriteit. Als een C-categorie product niet op voorraad is dan geeft dit mogelijk een nee-verkoop. Maar de impact op de omzet is klein. Het risico van een C-categorie product is eerder dat er teveel van op voorraad is. Bij C-categorie items is het daarom eerder zaak om te zorgen dat er niet teveel van op voorraad is en eventueel het product met korting te verkopen. Doe dit zeker als producten mode gevoelig zijn.

Tip 6: Houdt een ijzeren voorraad aan
 
Bij tip 5 werd al aangegeven dat het belangrijk is om een veiligheid in te bouwen. Deze veiligheid is bedoeld om de variatie in verkopen op te vangen. Als er gemiddeld 50 per week verkocht worden betekent dit niet dat er elke dag exact 10 verkocht worden. Dit kan de ene dag 20 zijn en een andere dag 0. Om dit soort variaties op te vangen is het belangrijk om een veiligheidsvoorraad aan te houden, dit wordt ook wel ijzerenvoorraad genoemd.
 
Tip 7: Marketing, marketing, marketing
 
Voorraadbeheer is niet alleen slim inkopen en actief beheren maar ook marketing. Mogelijk kun je A-categorie boosten door deze meer aandacht te geven of een een gerichte actie. Bij C-categorie items moet je tijdig durven om dit product een aantrekkelijke korting te geven zodat ze uitverkocht worden. Blijft er voorraad over dan kun je dit weggooien maar ook aan een goed doel schenken. Dit laatste levert dan nog weer positieve aandacht.

De winst van barcodescanning voor voorraadbeheer

1-11-2021 00:00:00

Digitaliseer je business± eten of gegeten worden

1-9-2021 00:00:00
De samenleving richt zich steeds meer op online. Producten en diensten worden steeds digitaler. Denk aan het belastingformulier, films, muziek, boeken, tickets, cursussen maar ook zorg. Bovendien zijn deze diensten en producten steeds vaker een geïntegreerd onderdeel. Consumenten raken hier aan gewend en over het algemeen is deze ontwikkeling in hun voordeel. Dat betekent dat organisaties en bedrijven hierin mee moeten. Digitaliseren van je business is dus belangrijk. Wie hierin niet meekomt kan makkelijk buiten spel komen te staan.
 
Door technologische ontwikkelingen verschuift "de macht" steeds meer nar de consument. Het zijn niet meer de bedrijven de bepalen welke producten geleverd zullen worden tegen welke prijs, maar steeds meer de consument die zelf kiest welk product het meest geschikt is en welke prijs hij er voor wil betalen. Consumenten willen geen producten kopen om ze te bezitten maar om ze gebruiken. Dit stelt heel andere eisen aan producten maar ook organisaties die deze producten leveren. 
 
Offline/Online
 
Vroeger was de scheidingslijn tussen producten en online diensten nog scherp te trekken. Tegenwoordig is dat erg met elkaar verbonden. Fysieke producten hebben steeds vaker een online component. Denk aan je verwarmingssysteem dat ook via een app op de mobiele telefoon te bedienen is. Deze app kan door de producent bijgeleverd zijn, maar kan ook een ontwikkeling zijn van een derde partij. Goed mogelijk dat de nieuwe innovaties niet meer uit verbeteringen van het verwarmingssysteem komt maar uit slimme software toevoegingen van de app leverancier. Door bijvoorbeeld te signaleren dat de mobiele telefoon zich niet op de thuislocatie bevind maar ergens anders en de verwarming aan of uitzetten afhankelijk van de positie van de eigenaar.
 
Ecosysteem

Dezelfde app zou zich niet alleen tot de verwarming kunnen beperken maar zich ook bezig kunnen houden met de beveiliging van het huis. Zo hoeft de bewoner geen code meer in te voeren als hij het huis betreedt of verlaat om de beveiliging te deactiveren of te activeren. Dit kan heel handig zijn. Voor consumenten levert dit vaak voordeel en gemak op, maar er is ook een negatieve kant en dat is dat ze zo steeds kwetsbaarder kunnen worden omdat ze steeds meer data delen en zo ook overgeleverd zijn aan de leverancier van de app. Bedrijven die de app leveren moeten zich bewust zijn dat ze veel meer dan vroeger samenwerkingen met anderen moeten aangaan maar ook dat ze tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid krijgen.

Digital business
 
De eerste stap in digital business is om zoveel mogelijk van de bestaande processen te digitaliseren. Dit om hun klanten toegang te geven en de mogelijkheid om het product om hun specifieke wensen af te stemmen. Maar tegelijkertijd ook om de eigen interne bedrijfsprocessen te vereenvoudigen. Denk hierbij weer aan bijvoorbeeld de verwarming waarbij de gebruiker zijn eigen programma kan samenstellen maar tegelijkertijd informatie krijgt over zijn verbruik. Vervolgens kunnen digitale uitbreidingen worden toegevoegd zoals tips om energie te besparen en online facturatie. Voor veel bedrijven zijn dit soort stappen een logisch vervolg en goed te overzien. De realisatie vraagt vaak om een investering maar levert vaak ook een voordeel op door hogere efficiency, lagere kosten of een betere klanten binding.
 
Digital business innovation
 
Een volgende stap is digital innovation waarbij er in een keer een grote stap gezet wordt die niet was voorzien. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een outsider die het spel op een andere manier gaat spelen. Deze verandering kan zelfs disruptief zijn. Den hierbij aan Über die met een aap het spel van taxi-vervoer aan het wankelen bracht. Maar denk ook aan Tesla die auto's gaat bouwen, niet omdat ze verstand hebbeb van auto's bouwen, maar wel verstand van software. Deze start-ups zien mogelijkheden om iets wat nu nog fysiek is in software om te zetten en daarmee de wereld op hun kop zetten.
 
Hybride business modellen
 
Het grotere deel van de wereld speelt zich meer in het midden af. Hierbij zijn eigenlijk twee stromingen te onderscheiden. De eerste stroming is dat organisaties die sterk offline aanwezig zijn door middel van digitalisering meer online gaan en daardoor de organisatie efficiënter, effectiever en flexibeler maken en daardoor kunnen groeien zonder hun kosten te verhogen of kunnen downsizen zonder omzet te verliezen.  De tweede stroming is dat organisaties die compleet offline zijn steeds meer offline gaan en fysieke locaties openen en daardoor meer persoonlijk contact met hun klanten kunnen aangaan.
 
Experimenteren, de juiste keuze

Eten of gegeten worden. Wat zijn dan de juiste keuzes? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, dit verschilt per bedrijfstak, per organisatie en mogelijk zelfs per situatie. Duidelijk is dat het vergroten van efficiency en effectiviteit maar ook flexibilisering belangrijke drijfveren zijn. Om te voorspellen welke stappen voorwaarts het meeste succes zullen opleveren of welke disruptief product de markt gaat veroveren is lastig te voorspellen. Belangrijk is om in ieder geval te blijven experimenteren, een business case te bouwen en te kijken hoe de markt hierop reageert.
 
Digitale strategie
 
Experimenteren gaat heel veel goede maar ook slechte ervaringen opleveren. Het moet natuurlijk wel ergens toe leiden. Om die reden is het belangrijk om wel een digitale strategie te ontwikkelen. Het is belangrijk om je te ontwikkelen, stappen voorwaarts te zetten, maar tegelijkertijd je te onderscheiden van je concurrenten en deze voor te blijven.  
 

De e-commerce effecten van de corona pandemie

1-8-2021 00:00:00
De corona pandemie heeft organisaties gedwongen om hun verdienmodel kritisch te bekijken en soms versneld aanpassingen te realiseren. Vaak waren aanpassingen voorzien maar was de situatie niet urgent genoeg, maar soms waren aanpassingen niet voorzien maar wel urgent en was aanpassen een kwestie van overleven of niet. Nu corona steeds meer onder controle lijkt te komen is het interessant om terug te kijken en te onderzoeken wat op e-commerce gebied van deze periode geleerd kan worden.
 
Als gevolg van de lock-downs hebben consumenten hun uitgaven herzien. Nu men niet meer naar kantoor ging en thuis aan het werk ging ontstond er een andere focus. Zo werd er ruim 54% meer uitgegeven aan tuinieren, ruim 57% meer aan keukenapparatuur en 44% meer aan hobbyartikelen en 63% meer aan speelgoed. De grootste groei zat echter in het segment hardware en bouwmaterialen (74%). Net zo belangrijk was om de verschuiving te zien van offline naar online. Doordat winkels met flinke beperkingen werden opgezadeld of zelfs gedwongen werden hun deuren te sluiten zochten de consumenten naar alternatieve manieren om toch hun producten geleverd te krijgen. De pandemie had groot effect op horeca maar ook op de detailhandel en dan vooral de detailhandel die voornamelijk fysiek bereikbaar was. Bedrijven moesten overschakelen en leren om hun producten digitaal aan te bieden, maar ook nadenken over hoe de producten aan consumenten konden worden geleverd.
 
De vraag is wat er gebeurd als de effecten van de pandemie minder worden. Blijven we meer thuis werken, verschuiven onze interesses en uitgaven (weer terug), gaan we weer fysiek naar winkels of blijven we meer online bestellen en last-but-not-least gaan we de producten ophalen of laten we het bij voorkeur aan de deur bezorgen?
 
Dichter bij klanten
 
Wat corona heeft geleerd dat traditionele verkoopkanalen ineens verstoord kunnen zijn. Voor groothandels had het grootte effecten als winkels dicht moesten en geen producten meer konden verkopen waardoor direct de vraag naar aanvulling van het assortiment tot stilstand kon komen. Als groothandel moet je aan de ene kant respect hebben voor het verkoopkanaal maar als dit dicht zit is het toch zaak om een oplossing te vinden en meer directe verkoopkanalen te starten. Bij voorkeur zo dat je huidige verkoopkanaal niet beschadigd en dit kanaal als het weer open gaat alsnog kunt bedienen. In het meest gunstige geval kom je zo snel weer terug op het oude verkoopniveau en met een beetje geluk zelfs hoger omdat je nieuwe, meer directe, afzetkanalen hebt gevonden.

Bij het starten van meer directe verkoopkanalen zal de order afhandeling zeer waarschijnlijk een andere afloop gaan krijgen. Meer direct, dichter bij de klant, betekent kleinere orders, dus meer administratie maar ook meer orderhandeling. Kleinere orders betekent mogelijk ook meer afleverlocaties dus meer transport. Naast het voordeel van verkoopvolume is er een tweede belangrijk voordeel is dat dichter bij de klant ook betekent een meer directe relatie met de eindklant en zo meer inzicht in klantbehoeftes.

Re-commerce
 
Niet zozeer direct samenhangend met corona, maar eigenlijk ook wel wel is de trend van duurzaamheid. We komen tot de conclusie dat onze huidige manier van consumeren z'n grenzen heeft bereikt en moeten op zoek naar alternatieven. Waar vroeger producten vooral nieuw gekocht werden en afgedankte producten makkelijk in de vuilniston verdwenen, is het tegenwoordig gebruikelijker om producten tweede hands te kopen en producten zolang ze nog bruikbaar zijn via een kringloopwinkel af te voeren ontstaat er een basis om producten zelf terug te nemen en opnieuw te verkopen. Brands worden niet langer alleen aan nieuwe producten gekoppeld maar ook aan tweede hands producten. Consumenten zien het voordeel van de brand, de lagere prijs en zijn tegelijkertijd ook bewust dat ze een aandeel hebben in duurzaamheid en besparingen van grondstoffen.
 
De re-commerce markt is nog tamelijk nieuw. Dat betekent dat er een enorme potentie aanwezig is. Veel producten kennen nog de weg van vuilniston of tweedehands. Consumenten zijn steeds bewuster van de noodzakelijkheid van duurzaamheid en milieu en zullen daardoor zoeken naar mogelijkheden om dat ook in hun aankopen mee te nemen. Omdat het nieuw is zijn er nog geen gebaande paden en zal er geëxperimenteerd moeten worden welke oplossingen er wel of niet werken.
 
One-stop-shop
 
In Duitsland neemt Amazon 50% van de online detailhandel voor z'n rekening. Aansluiten en meedoen is dan eigenlijk de enige optie. Op dit moment is Bol.com de dominante marktleider die 25% van de online detailhandel voor hun rekening neemt. Amazon is in Nederland nog niet erg actief, maar dat is een kwestie van tijd. Aansluiten bij dergelijke platformen of marktplaatsen is onvermijdbaar en biedt uiteraard voordelen als het om verkoopvolume gaat, maar mogelijk ook bij de logistieke afhandeling.
 
Voor consumenten is het handig wanneer ze voor al hun behoeften naar het zelfde platform kunnen gaan. Een platform houdt het overzichtelijk. Een platform kan niet alleen de verkoop voor hun rekening nemen maar ook de logistieke afhandeling zoals producten op voorraad houden, ordersamenstelling en inpakken en versturen. Er zijn echter ook nadelen aan verbonden zoals het verlies van eigen gezicht maar ook de marge die betaald moet worden.  
 
Wil je een tegenwicht bieden dan moet je ervoor zorgen dat je een zo groot mogelijk assortiment hebt zodat je klanten meer het one-stop-shop gevoel krijgen. Daarvoor is goed om kritisch naar het assortiment te kijken en te overwegen om dit uit te breiden en aan te vullen met producten die de klantengroep ook nodig is. De logistieke afhandeling kun je zelf doen maar door slimme automatisering kunnen systemen steeds vaker makkelijker gekoppeld worden.
 
Personalisatie
 
Hoe groter de webshop hoe lastiger het wordt om producten terug te vinden. Het one-stop-shop idee is prima maar geeft mogelijk ook beperkingen. Al een aantal jaren wordt personalisatie als oplossing geroepen. Dit kan door in de e-mail, in nieuwsbrieven en bij inloggen op de website de klant persoonlijk welkom te heten. Een mogelijke uitbreiding is om het assortiment aanpasbaar te maken zodat categorieën waarin de consument niet geïnteresseerd is niet getoond worden, maar uiteraard nog wel weer toe te voegen zijn.
 
Geïnteresseerd in e-commerce oplossingen
 
2Com2 biedt webshop oplossingen met uitgebreide backoffice. Geïnteresseerd? Neem dan contact op!

25 praktische tips om de webshop conversie te boosten

1-7-2021 00:00:00
Als je met je webshop wilt groeien zijn er 2 dingen relevant: meer bezoekers veranderen in klanten en meer klanten trekken. Dit klinkt heel simpel, maar wat is de beste aanpak en welke aspecten zijn daarbij relevant. Voor iedere online ondernemer zit hier de uitdaging. Als eerste stap is het goed om je te concentreren op huidige bezoekers en te proberen om meer bezoekers in kopers veranderen. Dit wordt ook wel conversie genoemd. Als tweede stap is het vervolgens belangrijk om het aantal bezoekers te verhogen. In deze blog willen we allereerst stilstaan bij conversie en geven we vervolgens 25 tips wat je als webshop (of website) eigenaar kunt doen om je webshop te laten groeien.
 
Webshop conversieratio
 
Als webshopeigenaar besteed je geld en tijd om je webshop online te brengen en te houden. Deze investering moet zich op één of andere manier weer terugverdienen. Hierbij speelt in eerste instantie marge een belangrijke rol. Deze marge heb je gedeeltelijk zelf in de hand maar vaak speelt ook het ordervolume een belangrijke rol. Bij het ordervolume kijk je naar het aantal geplaatste orders. Het aantal geplaatste orders hang vaak samen met het aantal bezoekers. De effectiviteit van een webshop laat zich dan bijvoorbeeld uitrekenen met het percentage klanten dat een order plaatst. Dit laatste wordt conversieratio genoemd. Als er 100 bezoekers zijn en 30 daarvan plaatsen een order dan spreekt men van een conversieratio van 3,3%. Gemiddeld ligt de conversieratio voor webshops op 3,5%.
 
Verhogen conversieratio 

Om de conversieratio te verbeteren zijn er tal van mogelijkheden die je als webshop beheerder geheel of gedeeltelijk in de hand hebt. Techniek speelt een belangrijke rol, maar ook het ontwerp en de aangeboden informatie en mogelijkheden. We ze zetten de 25 belangrijkste mogelijkheden hierbij op een rijtje.
 
#1: Snelle laadtijd
 
Een snelle laadtijd is belangrijk. Dit omdat het een rol speelt in de SEO-positionering maar ook omdat bezoekers sneller afhaken bij een lange laadtijd. De laadtijd is afhankelijk van de webserver maar ook van bijvoorbeeld de gebruikte afbeeldingen. Bij het toevoegen van afbeeldingen is het belangrijk om een goede balans te vinden in het aantal afbeeldingen, de grootte van de afbeelding en de kwaliteit van de afbeelding.
 
#2: SSL-certificaat
 
Een SSL-cerificaat is tegenwoordig een must. Een SSL-certificaat zorgt voor meer veiligheid. Net zo belangrijk is dat Google webshops 
zonder SSL-certificaat lager rankt en dat browsers steeds vaker webshops zonder SSL-certificaat als onveilig markeren. Een dergelijke melding houdt de bezoekers al gauw buiten de deur.

#3: Opvallend en passend design
 
Het eerste dat bezoekers tegenkomen is de vormgeving van de webshop. Belangrijk is dat de vormgeving goed aansluit bij de doelgroep. Denk hierbij aan kleuren maar ook aan lettertype en gebruikte foto's en illustraties. Rood is een opvallende kleur maar werkt averechts als de doelgroep sterk gericht is op duurzaamheid. De vormgeving moet consistent zijn en de knoppen als In winkelmandje en Bestelling plaatsen moeten duidelijk opvallen. 
 
#4: Duidelijke navigatie
 
Vanaf het eerste moment moet het voor bezoekers duidelijk zijn waar ze alles kunnen vinden en hoe het bestelproces logisch doorlopen kan worden. Bezoekers hebben geen behoefte om dit soort dingen uit te zoeken. Vaak zijn ze "verwend" op websites als Bol.com en verwachten ze een zelfde duidelijkheid en afhandeling van orders bij andere webshops.
 
#5: Ontwikkel landingspagina's
 
Bezoekers komen niet altijd via de voordeur binnen en dat is maar beter ook. Als al het verkeer via de home-pagina komt is de weg naar het gezochte product langer. Daarnaast kan de home-pagina SEO technisch ook niet de landingspagina zijn voor alle categorieën en producten. Door de categorie- en product-pagina's ook in te zetten als specifieke landingspagina komen zoekers dichter bij hun doel uit, kost het minder klikken om het product te inden en te bestellen en is de kans op wegklikken kleiner.

#6: Goede en complete informatie
 
Om redrenen van vindbaarheid is het al belangrijk om producten van uitgebreidere informatie te voorzien. Nog belangrijker is dat goede en uitgebreide informatie de bezoeker helpt om te beslissen het product aan het winkelwagentje toe te voegen. Immers meer informatie geeft meer duidelijkheid en daarmee meer zekerheid dat dit het gezochte en gewenste product is.
 
#7: Goede product-foto's
 
Een afbeelding zegt meer dan 1.000 woorden. Dit is een belangrijke reden om van producten een product-foto toe te voegen. Deze foto's zijn een belangrijke toevoeging. Zorg ervoor dat de foto's de producten zo aantrekkelijk maken en een eenheid uitstralen. Gebruik eventueel meerdere foto's om het product van meerdere kanten te laten zien. Over het algemeen geldt dat grotere foto's positief werken maar wel een langere laadtijd geven. Eventueel kan de grootte van een foto gereduceerd worden daar een lagere dpi (100 i.p.v. 300) en lagere kwaliteit (8 i.p.v. 12) in te stellen.

#8: Geef gebruikstoepassingen
 
De bezoeker wil zoveel mogelijkheid zekerheid dat de aankoop succesvol gaat zijn. Hier helpt goede product informatie, goede product foto's (eventueel meerdere) maar ook voorbeelden van toepassing van het product. Daarmee ka extra zekerheid gegeven worden dat het product het gezochte product is maar ook dat het aan de gebruiksverwachtingen zal voldoen. 
 
#9: vermeld USP's
 
Ook is het belangrijk om rond het bestelmoment, vlak boven of onder de Bestel-knop, nog een keer te benadrukken wat er goed is aan de webshop door de unique selling points nog een keer te benoemen, bijvoorbeeld: lage prijzen, snelle levertijd, eenvoudige retour procedure en/of uitgebreide garantie. Deze informatie is vaak ook al eerder vermeld geweest, maar om het nog een keer op een rijtje te zetten kan het rond het aankoop moment nog een keer herbevestigd worden.

#10: Gebruik actieve taal in je call-to-action 
 
Als de bezoeker op het moment van daadwerkelijk bestellen is aangekomen helpt het als er nog een extra duwtje wordt gegeven. Dit noemen we Call-to-Action, we willen dan zeggen: "Kom in actie" en "Doe het nu". Gebruik daarvoor activerende taal, maak gebruik van werkwoorden en geef een duidelijke timing. Een voorbeeld is "Product nu in winkelmaandje plaatsen".
 
#11: Duidelijke vermelding van de bezorgduur en verzendkosten
 
Ideaal is directe levertijd en geen bezorgkosten. Dit is niet altijd mogelijk of gewenst. Wanneer er wel levertijden zijn of verzendkosten in rekening worden gebracht zorg dan voor dat vanaf het begin dit zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd wordt. Bezoekers houden hier niet verassingen. Wanneer dit pas later in proces wordt vermeld kan dat een reden zijn om het bestelproces af te breken. 

#12: Duidelijke uitleg van retourprocedure
 
Consumenten willen niet iets kopen dat bij levering niet aan de verwachtingen voldoet. Ondanks goede productinformatie en foto's zijn een aantal zaken toch niet geheel vooraf uit te sluiten. Bij kleding kan maten en kleur nog afwijken van de verwachtingen. Dit soort onzekerheden kunnen vooraf het beste opgevangen worden door het instellen van een retourmogelijkheden en deze procedure zo eenvoudig mogelijk te maken.
 
#13: Aansluiting bij keurmerk
 
De consument krijgt extra zekerheid wanneer de webwinkel is voorzien van een onafhankelijk keurmerk. Dit geeft aan dat een webwinkel zich houdt aan een aantal regels maar ook dat er indien er toch een conflict ontstaat  er een onafhankelijke instantie is die kan helpen dit conflict zo goed mogelijk en naar tevredenheid val alle betrokken partijen op te lossen.

#14: Meerdere bezorgopties
 
Sommige pakjes passen door de brievenbus maar veel pakketjes ook niet. De consument kan en wil niet thuis blijven om een pakketje in ontvangst te nemen. Om die reden zoeken consumenten alternatieven zoals bezorging via een ophaalpunt of bezorging op een specifiek dagdeel. Een bestelling kan alsnog niet doorgaan omdat het afleverpunt of moment niet passend gekozen kan worden.
 
#15: Meerdere betaalmogelijkheden
 
De één betaald liever vooraf de ander betaalt liever achteraf. Dee één betaald graaf via de bank de ander graag via Paypal. De één gebruikt graag zijn bankpas de ander een creditkaart. Motivatie hiervoor kan divers zijn. Als webshop eigenaar is het belangrijk om voor elk wat wils iets aan te bieden en meerdere betaalmogelijkheden aan te bieden.
 
#16: Vereenvoudig het afrekenproces
 
Het moment van afrekenen is kritisch. Dit deel is omgeven met zekerheden, belangrijke vragen zijn: "Gaat de betaling goed?" en "Wordt het product wel correct geleverd?". Hoe ingewikkelder dit proces hoe groter de onzekerheid en hoe groter de kans dat dit proces wordt afgebroken. Zorg er daarom voor dat dit proces eenvoudig en overzichtelijk verloopt.

#17: Informeer klanten over de voortgang van de order
 
Als de order geplaatst is is het bestelproces niet afgelopen, de consument wil graag duidelijkheid over de transactie. Een bevestiging van de bestelling inclusief alle details is daarbij een belangrijke voorwaarden. Ook wordt het door consumenten gewaardeerd wanneer ze van de voortgang van het proces op de hoogte worden gehouden zoals het starten met de afhandeling van de order, dat het product verstuurd is en informatie wanneer het product wordt afgeleverd.
 
#18: Vermeld klantenreviews
 
Tevreden klanten zijn een belangrijk. Heb je tevreden klanten laat deze klanten hun bevindingen delen. Dit geeft andere klanten extra zekerheid dat ze met een goede partij zaken doen. Soms gaat er iets mis en is een minder positieve review niet te vermijden. Dat is niet erg. Zorg er dan voor dat het goed en naar tevredenheid wordt opgelost. Probeer dit toe te voegen aan de review en daarmee te illustreren dat je ook in staat bent om wanneer er dan toch iets mis gaat goed op te lossen.
 
#19: Zorg dat je goed bereikbaar bent
 
Een goede bereikbaarheid is er op verschillende manieren. Zorg er als  eerste voor dat je de contactgegevens duidelijk op de webshop vermeld, het liefst een telefoonnummer permanent in beeld. Zorg er vervolgens voor dat je tijdens kantooruren ook daadwerkelijk bereikjaar bent en de telefoon opneemt en/of mailtjes beantwoord. Mogelijk is telefoon en/of mail niet voldoende en is ook Whatsapp communicatie mogelijkheden waardevol en/of om ook buiten kantoor uren aanwezig te zijn.

#20: Zorg dat je producten op voorraad zijn
 
Niets is zo vervelend als je een product hebt besteld en je al uit kijkt naar het moment van levering en vervolgens het bericht krijgt dat het product niet geleverd kan worden. Probeer, als levertijd belangrijk is, om producten voldoende op voorraad te houden. Mocht dat niet altijd mogelijk zijn probeer dan en snelle levertijd door je leverancier te krijgen. In alle gevallen zorg voor een goede communicatie met je klant zodat deze goed is geïnformeerd.

#21: Geef kortingscodes
 
De eerste bestelling of juist een vervolg bestelling kan veel waard zijn. Motiveer je klant om een eerste of juist vervolg bestelling te doen door kortingscodes aan te bieden.
 
#22: Biedt een slimme zoekfunctie
 
Het kan voorkomen dat een bezoeker niet in één keer het gezochte product kan vinden. In dat soort situaties is het het belangrijk om een goede zoekfunctie te bieden. Bij dergelijke zoekfuncties is het belangrijk dat er alle gevallen een resultaat wordt getoond, houdt rekening met typefouten en voorkom dat er teveel producten worden getoond.
 
#22: Stuur e-mail over achtergelaten winkelwagentjes 
 
Een belangrijke reden om af te haken in het bestelproces is dat het in eerste instantie om een prijsvergelijking ging. In voorgaande tekst zijn echter ook meerdere keren momenten genoemd waar de bezoeker kan afhaken in het bestelproces. Als een bezoeker is afgehaakt na het afronden van de bestelling maar nog niet betaald heeft of als de bezoeker een account heeft gebruikt is het mogelijk om de bezoeker achteraf nog een keer te benaderen en hem hierop te attenderen en de kans te geven het proces alsnog af te ronden.
 
#23: Stuur (gepersonaliseerde) nieuwsbrieven
 
Om onder de aandacht van potentiele kopers te blijven kan het slim zijn om regelmatig (maar niet te vaak) nieuwsbrieven te versturen.  In de nieuwsbrief kan dan aandacht geschonken aan speciale producten, denk hierbij aan nieuwe producten, speciale producten of afgeprijsde producten. In de nieuwsbrief kan een direct linkje naar het product worden toegevoegd en of een special kortingscode worden toegevoegd.

#24: Biedt mogelijkheid voor abonnement
 
Soms zijn er producten die echt eenmalig worden verkocht maar meer en meer ontdekken we dat producten ook als repeterende verkoop kan worden gezien. Dergelijke producten kunnen ook als een abonnement worden verkocht. Je kunt hierbij denken aan tijdschriften, telefoonabonnementen maar ook aan scheermesjes, kleding, wijn, en nog veel meer.
 
#25: Maak webshop meertalig

Last-but-least is de mogelijkheid om je niet alleen op de Nederlandse consument te richten maar ook op buitenlandse consumenten. In dat geval is het slim om de website meertalig te maken. Je kunt daarbij denken aan Duits of Engels, maar andere talen zoals Spaans en Frans zijn natuurlijk ook goede opties.
 
Boost je conversie, wij helpen je graag!

Hierboven zijn 25 punten genoemd waarmee je aan de slag kan en daarmee je conversie kunt verhogen. Wil je hier advies of hulp bij dan helpen we je graag verder op weg om je conversie te boosten.

5 Belangrijke verschuivingen bij van offline naar online business

1-6-2021 00:00:00
De opkomst van internet heeft voor nieuwe mogelijkheden van zaken doen geleid. In eerste instantie was internet geschikt voor het delen van informatie, later kwamen daarbij webshops bij en tegenwoordig complete platforms waarop verschillende leveranciers hun producten via één site aanbieden. Door corona is er meer druk gekomen om ook andere vormen van zaken doen meer online af te handelen. Soms is het nog niet duidelijk hoe dat het beste georganiseerd kan worden. In dat geval is het goed om vooral de belangrijkste verschuivingen te zien bij de transitie van traditioneel naar online zaken doen.
 
Van Locatie naar Klant
 
Bij de traditionele manier van zaken doen is het belangrijk om op een zichtbare locatie, of een locatie die goed bereikbaar is te zitten. Winkels zitten daarom het liefst in de hoofdstraat waar veel mensen komen en supermarkten graag buiten het centrum op een locatie die goed bereikbaar is en een ruime parkeergelegenheid biedt. In de offline wereld zoek je de beste locatie op om je klanten te kunnen ontmoeten.
 
Bij online zaken doen is een strategische locatie niet langer noodzakelijk wanneer je met je business online gaat. Wat wel veel belangrijker wordt is je verdiepen in de klant en onderzoeken wat de voorkeuren en interesses van de doelgroep zijn en nadenken hoe je de doelgroep naar je site kunt trekken. 
 
Van Etalage naar Landingspagina
 
Bij de traditionele manier van zaken doen richtte je een mooie etalage in en daarmee trok je de mensen de winkel in. Deze etalage is dan zo ingericht dat een brede groep werd aangesproken. Vaak hebben winkels een groot assortiment, dit om de bezoeker zo goed mogelijk te bedienen. Het lastige is om via 1 etalage het hele assortiment duidelijk te maken.
 
Bij online zaken doen kun je gebruik maken van meerdere landingspagina's  die toegespitst zijn op bepaalde doelgroepen. Met extra inspanning kun je zo je producten of diensten duidelijk aanbieden en veel nauwkeuriger de potentiele klant naar binnen lokken. Zo kun je landingspagina's voor productgroepen maar ook voor specifieke diensten. Hierbij is het wel belangrijk dat de site vanaf heet eerste moment van binnenkomst via welke (landings)pagina dan ook een consequente uitstraling biedt.

Van Drukwerk naar Social Media
 
In de offline wereld is adverteren in kranten en magazines en mogelijk het uitdelen van flyers de basis manier om bekendheid te genereren en klanten aan te trekken. Het nadeel van deze methoden is dat het lastig is te meten hoe effectief ze zien. Dit omdat je vaak niet direct kan meten hoeveel verkopen je aan de advertentie of flyeractie kunt koppelen.
 
In de online wereld kun je gebruik maken van social media. Een voordeel is van social media is dat je gemakkelijker je doelgroep kunt bereiken maar een nog groter voordeel is dat je kunt meten wie op je bericht gereageerd hebben of zelfs tot bestellen zijn overgegaan. Dat betekent dat je veel sneller conclusies kunt trekken hoe doelgroepen het beste bereikt kunnen worden, welke boodschap het beste werkt en hoe je het beste een bestelling kunt verkrijgen.
 
Van Product naar Bits
 
In de offline wereld kunnen producten en diensten op verschillende manieren worden aangeboden. Producten werden vaak via winkels of verkoopboekwerken verkocht. Aanmelden voor een cursus via een aanmeldformulier en het kopen van een ticket via het reisbureau of per telefoon. Langzaam neemt internet de verkooprol over. Producten kunnen fysiek zijn maar ook digitaal. In de afgelopen jaren is er een beweging op gang gekomen waarbij fysieke producten steeds vaker digitaal werden, denk aan muziek, boeken, films maar ook aan tickets. Het voordeel van digitaal is dat makkelijk gedistribueerd kan worden en er minder grondstof en energie verspild wordt.
 
Bij de overgang naar online producten zijn de volgende methoden van toepassing:
 
 • Producten: deze worden online vooral via webshops verkocht. Hierbij is iedere productpagina tevens een soort van landingspagina
 • Aanmelden (voor bijvoorbeeld cursus, training): dit kan via een speciale pagina waarop een product of dienst geselecteerd kan worden en de aanmeld gegevens kunnen worden verstrekt en online of via factuur worden afgerekend.
 • Verkoop tickets: dit kan doormiddel van een speciale pagina waarop het product van de aanmelding kan worden gekozen. Vervolgens kan er online afgerekend worden en kan een ticket met uniek nummer worden verzonden.
Van Kassa naar Online Betaling
 
In een winkel is de kassa een belangrijk punt. Dit is in feite heel simpel. Je koopt een kassa  en stelt deze netjes op in de buurt van de deur. Alles wat klanten meenemen kan daar vervolgens afgerekend worden, dat kan vaak met cash of met pin.
 
Online is afrekenen lastiger. Cash lukt sowieso niet en als alternatief moeten voor pin betalingen vaak meerdere alternatieven aanbieden zoals bankkaarten, creditkaarten, online betaalsystemen (paypal) en achteraf betaalmethoden. Naast de verschillende betaalmogelijkheden is het belangrijk dat de betaling veilig verloopt en dat de afhandeling van de bestelling inclusief de betaalprocedure een veilige indruk maakt.
 
Van Alarmsysteem naar IT Beveiliging

Wat in de traditionele manier van belang is beveiliging. In de fysieke wereld is dat minimaal een alarmsysteem om te voorkomen dat producten of apparatuur gestolen wordt. Een alarmsysteem wordt vaak gebruikt in combinaties met bewakingscamera's om alles binnen en buiten het pand in de gaten te kunnen houden. Ook kan het handig zijn om een kluis te hebben.
 
Online moet beveiliging mogelijk nog meer aandacht krijgen. Hoewel producten en apparatuur lastiger zijn te stelen. Als je online zaken doet dan heb je ingangen waar misschien wel sloten op zitten (wachtwoord) maar waar hackers gemakkelijk een groot aantal pogingen kunnen doen om het slot te kraken zonder dat het heel erg opvalt. Online komt er ook beveiliging om de hoek kijken denk aan ssl-certificaten, firewalls, wachtwoorden en meer.
 
De overstap van offline naar online is een uitdaging. Sommige business modellen zijn eenvoudig te vertalen. Bij andere business modellen moeten  er denkstappen gezet worden om van offline naar online te gaan. Bij het doorlopen van de transitie zijn er een aantal belangrijke veranderingen: van locatie naar klant, van etalage naar landingspagina, van drukwerk naar social media, van kassa online betaalsysteem van alarmsysteem naar IT beveiliging.

5 tips om cybercrime tegen te gaan

1-5-2021 00:00:00
Voor organisaties is digitale veiligheid een voorwaarde om de kansen van de digitale economie te benutten. In toenemende mate zien we dat organisaties te maken hebben met cyberdreigingen. Bedrijven moeten zich weren tegen deze dreigingen en voldoende investeren in beveiliging. De cyberrisico's zijn divers en lopen uiteen van het verlies van data, het tot stilstand komen van de bedrijfsprocessen tot het betalen van losgeld. Cybercriminaliteit kan de continuïteit van een organisatie ernstig in gevaar brengen.
 
Cybercrime vraagt om specialistische kennis, maar organisaties kunnen zelf ook gemakkelijk al veel doen om cybercriminelen minder kans te geven. Updates, sterke wachtwoorden, goede antivirussoftware en back-ups zijn heel belangrijk.
 
Tip 1: Sterke wachtwoorden
 
Toegang tot server, toegang tot applicaties, toegang tot software, toegang tot mail het gebeurd allemaal via een inlognaam en wachtwoord. Voor hackers is het niet ingewikkeld om een script te starten en geautomatiseerd pogingen te doen om in te breken. Het is ook al lang niet zo dat deze hackers willekeurige lettercombinaties testen. Op basis van hun ervaringen kunnen ze ook wachtwoorden gokken met een hogere waarschijnlijkheid. Om die reden is het belangrijk om sterke wachtwoorden te kiezen die minimaal uit 10 tekens bestaan en een combinatie zijn van letters, cijfers en vreemde tekens en geen relatie hebben met bijvoorbeeld de persoon of applicatie. Ook is het aan te raden om voor iedere toegang een uniek wachtwoord te gebruiken en wachtwoorden regelmatig te wijzigen.
 
Tip 2: Gebruik beveiligingssoftware

Het is belangrijk om beveiligingssoftware te gebruiken die de kritische activiteiten in de gaten houdt. De kritische plek is in veel gevallen de mailbox. Door middel van mailberichten proberen hackers bijvoorbeeld bijlages mee te sturen met kwaadaardige programma's of de geadresseerde te verleiden naar een website te gaan en daar persoonlijke gegevens in te vullen. In bijlages kunnen virussen mee worden gestuurd die bijvoorbeeld bestanden kunnen wissen of die iedere toetsaanslag opvangen en via internet doorsturen. Via bijlages wordt ook ransomsoftware verspreid die bestanden blokkeert. Om de bestanden te deblokkeren moet er geld worden betaald. Zijn PC's met een netwerk verbonden dan kunnen virussen zich ook via netwerk verspreiden. Indien geadresseerde via een link verzocht worden om naar een bepaalde site te gaan komen ze terecht op een niet van echte te onderscheiden webpagina om vervolgens vertrouwelijke informatie achter te laten. Denk hierbij aan een inlogpagina van de bank. Het zogenaamd overmaken van een cent kan resulteren in een lege bankrekening.
 
Tip 3: Maak een goede back-up
 
Nu cybercriminaliteit zo'n vlucht neemt en steeds slimmer wordt is het bijna niet te voorkomen dat een organisatie er nooit mee te maken krijgt. Voordat soiort situaties is de beste oplossing een goede back-up. Een goede back-up vraagt om structuur. Omdat je nooit weet wanneer je met cybercriminaliteit te maken krijgt is het belangrijk om dagelijks een back-up te maken, in ieder geval van de belangrijke gegevens. Soms zie je niet direct dat je door een virus, malware of ransomsoftware geïnfecteerd bent. Wanneer dat gebeurd is de back-up ook al besmet. In dat soort situaties is het handig om ook een weekback-up en een maand-back-up te maken. Back-ups zijn ook goed te gebruiken in situatie van diefstal en brand. Zorg er daarom voor dat de back-up minimaal ook op een ander apparaat staat dat bij voorkeur op een andere locatie staat. Omdat computers vaak via internet gekoppeld staan is het ook aan te raden om 1 offline back-up te hebben.
 
Tip 4: Beveilig uw website of webshop
 
Beveilig de website en webshop met een ssl-certificaat zodat data versleuteld verstuurd wordt. Deze versleuteling is cruciaal wanneer er ingelogd wordt maar is ook noodzakelijk wanneer privacy gevoelige informatie wordt ingevuld. Tevens is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de websitesoftware altijd up-to-date is. Andere belangrijke tips zijn om het aantal inlogpogingen te beperken en/of automatisch IP-adressen blokkeren die kort na elkaar fout inloggen. Ook is tweetraps authenticatie aan te bevelen waarbij niet alleen een wachtwoord moet worden ingevuld maar ook nog een code die op het moment van inloggen per mail of sms wordt verstuurd.
 
Tip 5: Blijf ook zelf scherp
 
Ook met goede procedures, up-to-date software, goede back-ups en een beveiligde website of webshop kun je cybercriminaliteit niet voorkomen. Immers zullen cybercriminelen altijd weer nieuwe manieren proberen te vinden die bij de beveiligingssoftware niet bekend zijn. Om die reden is belangrijk om ook zelf altijd scherp te blijven en ook anderen goed te instrueren. Controleer de afzender voordat je een mailtje opent. Als er een bijlage bij zit controleer de bijlage op extensies .exe, .vbs en .scr. Deze extensies horen bij programma's en het zomaar starten van programma's is een direct risico. Komt een dergelijk mailtje van een collega neem bij twijfel eerst contact op. Wordt je gevraagd op een link te klikken controleer de link eerst. Dit kan bijvoorbeeld door met de muis over de link heen te bewegen. Kijk goed naar de link en controleer of deze klopt. Ook hier geldt bij twijfel eerst contact opnemen. 
 
Wat te doen tegen cybercrime?
 
Cybercrime is er en neemt sterk toe. Organisaties die online actief zijn moet zich hierop voorbereiden om dat de risico's erg groot zijn, denk aan het stilvallen van de bedrijfsactiviteiten, verlies van data en/of noodzaak tot betalen van losgeld. De belangrijke adviezen om dit te voorkomen zijn: sterke wachtwoorden, gebruik beveiligssoftware, maak een goede back-up en beveilig de website of webshop. De belangrijkste advies is echter: Blijf ook zelf scherp!

10 klaar om te starten online business suggesties

1-4-2021 00:00:00
Een eigen business kan op verschillende manieren. Zeker online business biedt daar goede kansen. Een goed concept uitwerken kan complexer zijn en kost vaak tijd en vraagt om investeringen. Maar het kan ook simpel, ook als je direct wil starten zijn er zeker een aantal goede mogelijkheden die voldoende kansen bieden.
 
In deze blog 10 voorbeelden van bewezen succesvolle concepten waar je direct mee kan starten.
 
1. Start een blog met verdienste
 
De mogelijkheid om te bloggen bestaat al lang. Maar een blog levert in principe geen geld op. Wil je toch geld verdienen met een blog dan zul je daar iets aan moeten toevoegen. Hier zijn een aantal mogelijkheden voor, door de blog te openen in combinatie met:

 • Betaalde advertenties
 • Verkoop van eBooks
 • Deelname (online) cursus
 • Deelname (online) coaching
 • Affiliate marketing
 • Membership website
 
2. eCommerce met eigen webshop
 
Een van de oudste manieren om op internet geld te verdienen is om een webshop op te zetten en producten te verkopen waar anderen behoefte aan hebben. Bij het starten van een webshop kun je je richten op 1 speciaal product of op een range producten. Deze producten kunnen fysiek zijn maar ook digitaal. Het is natuurlijk niet noodzakelijk om producten in te kopen je kunt ze ook zelf maken.
 
Bij een webshop is goede software belangrijk die niet alleen de producten aanbiedt maar ook goed ondersteund bij afhandeling van de orders. Hierbij is het aanbieden van verschillende betalingsopties belangrijk.
 
Je kunt deze producten zelf inkopen en verzenden maar het is ook mogelijk om deze producten bij de leverancier te laten en via dropshipping bij je klant te laten afleveren.

3. eCommerce via platform
 
Een andere manier om producten te verkopen is om je producten via een ecommerce platform zoals bol.com of amazon.com. Het voordeel is dat deze platformen naamsbekendheid hebben en daarmee makkelijke bezoekers trekken. Je hoeft dan zelf geen naamsbekendheid op te bouwen maar meeliften op de naamsbekendheid van het platform. Hiervoor zal het platform kosten in rekening brengen. Dat kunnen vaste kosten zijn, maar deze zijn meestal variabel en een percentage van de verkoopprijs. 
 
Je kunt ervoor kiezen om de producten zelf in te kopen en te verzenden. Steeds vaker zullen platformen ook de optie bieden om de producten voor jou op te slaan en te verzenden. Dit neemt weliswaar kosten met zich mee maar biedt wel als voordeel dat zij mogelijk beter georganiseerd zijn en dus effectiever kunnen werken.
 
4. Schrijven en publiceren van eBooks
 
Als je er altijd al van gedroomd hebt om een schrijver te zijn dan biedt juist internet hiervoor goede kansen. Vroeger moest je als schrijver eerst een uitgever hebben. Uitgevers richten zich vooral op grootte oplages en dat is niet voor iedere (startende) schrijver weggelegd. Tegenwoordig kun je ook zelf boeken in kleine oplages laten drukken. Maar nog handiger is om er een eBook van te maken. Dit vraagt alleen maar om een investering van eigen tijd. Dit kun je eenvoudig in je eigen vrije tijd realiseren.
 
Bij eBooks kun je denken aan romans of korte verhalen, maar ook aan zelfhulp boeken of expertkennis boeken. Kortom er is vast een onderwerp of genre dat je aanspreekt en je je talent in kwijt kunt.
 
5. Maak een online cursus
 
Naast het schrijven van een eBook is een alternatieve mogelijkheid om een online cursus te ontwikkelen. Deze online cursussen kunnen goed gecombineerd worden met bijvoorbeeld een blog. Het voordeel van het aanbieden van online cursussen is dat het niet een eenmalige verkoop is maar dat je je de relatie kunt opbouwen en mogelijk een vervolgcursus of een andere cursus.
 
Heb je expert kennis van een bepaald onderwerp en wil je deze kennis graag delen en daarvoor betaald krijgen dan is een online cursus een perfecte oplossing. Belangrijk is om de aangeboden kennis in stukjes te verdelen en daar stap voor stap door heen te gaan. De uitleg kan dan aangevuld worden met voorbeelden door middel van foto's en video's.
 
6. Start een Vlog
 
Als je graag met video werkt, en je denkt dat je iets te vertellen hebt, dan is het een idee om een Vlog te starten. Deze Vlog kan over jezelf gaan maar ook over een bepaald onderwerp. Voor het maken van een Vlog ben je in ieder geval een goede camera nodig maar ook creativiteit. Je kunt de Vlogs op je eigen platform plaatsen maar ook delen via andere platformen.
 
Publiceer je de Vlogs op je eigen platform dan is het goed om, net als bij blogs, dit te combineren met bijvoorbeeld advertenties of affiliate marketing. Publiceer je de Vlogs op een ander platform dan kun je er voor betaald krijgen. Dit gebeurd wanneer je een bepaalde hoeveelheid volgers of vertoningen bereikt.

7. Start een Podcast
 
Als je graag met geluid werkt, en je denkt dat je iets te vertellen hebt, dan is het een idee om een Podcast te starten. Deze Podcast kan over jezelf gaan maar ook over een bepaald onderwerp. Voor het maken van een Podcast ben je in ieder geval een goede microfoon nodig maar ook creativiteit. Je kunt de Vlogs op je eigen platform plaatsen maar ook delen via andere platformen.
 
Publiceer je de Podcast op je eigen platform dan is het goed om, net als bij blogs, dit te combineren met bijvoorbeeld advertenties of affiliate marketing. Publiceer je de POdcasts op een ander platform dan kun je er voor betaald krijgen. Dit gebeurd wanneer je een bepaalde hoeveelheid volgers of downloads bereikt.

8. Start een community
 
Een community is een groep van mensen die een gezamenlijke interesse heeft en daarover graag met anderen in contact komt. Dit kan bij voorbeeld door het opzetten van een online community. Bij het opzetten van een community is het belangrijk om deze zo aantrekkelijk te maken dat mensen graag lid willen worden en daarvoor willen betalen. Er zijn heel veel communities op internet variërend over film helden, sporten, hobbies en nog veel meer.
 
Wanneer je een fysieke community opzet dan ben je vaak beperkt tot een bepaalde regio. Deze beperking vervalt op intyernet en kun je zelfs een wereldwijde community opzetten met veel meer leden.

9. Biedt je diensten aan
 
Wat ook kan is dat je bepaalde diensten aanbiedt. Je kunt jezelf via social media promoten en of via een eigen website. De opportunity is om ook je diensten via internet te verlenen. Tegenwoordig is er handig te gebruiken software waarmee je op afstand de PC van een ander kunt overnemen en mensen kunt helpen om een storing op te lossen of extra uitleg geven hoe bepaalde software werkt.

10. Wordt programmeur
 
Last but not least is het natuurlijk ook een mogelijkheid om niet een gebruiker te zijn van software maar om deze zelf te programmeren. Je kunt dan software voor anderen maken en je daarvoor laten betalen, je kunt ook een eigen product bedenken en deze ontwikkelen en te verkopen.
 

In bovenstaande tekst 10 voorbeelden van mogelijkheden om op internet een business te starten. De genoemde opties vragen vooral om een investering van eigen tijd en zijn daarmee dus eenvoudig te realiseren. Voor bijna alle bovenstaande opties heeft 2Com2 een oplossing. Wil je meer weten neem dan contact op.

SEO supertips om je vindbaarheid te verbeteren

1-3-2021 00:00:00
Je vindbaarheid is een punt van continue aandacht. Internet is zeer dynamisch. Elke dag komen er nieuwe sites bij, worden sites geupdate en verdwijnen er sites. Zoekmachines zoals Google doen hun best om dit te volgen en jouw website een positie te geven. Omdat vindbaarheid belangrijk is de vindbaarheid van je site continu aandacht te geven. In dit artikel 5 supertips die beslist helpen om je vindbaarheid te verbeteren.
 
Supertip 1: Content is King
 
Het belangrijkste voorop. Het gaat om de content. Deze content is belangrijk voor de bezoeker van je site en daarom ook belangrijk voor Google. Content is King. Hoewel beeld belangrijk is is ook tekst belangrijk. Een belangrijk deel van het vindbaar maken van een site is om aan zoekmachines duidelijk te maken waar de site over gaat. Zoekmachines lezen daarom de tekst en proberen uit deze tekst te destilleren waarover de tekst gaat. Dat doen ze door de frequentie en de distributie van de gebruikte woorden te meten en te vergelijken. Omdat er steeds afbeeldingen en foto's gebruikt worden is het belangrijk om deze afbeeldingen en foto's te beschrijven. Dit zodat zoekmachines toch een idee hebben waar de afbeelding over gaat. Dit kan door het gebruik van de zogenaamde Alt-Tag.
 
Supertip 2: Externe links
 
Voor zoekmachines zijn links belangrijk. Om vindbaar te zijn is het noodzakelijk dat zoekmachines jouw opnemen in de zoekresultaten. Voor zoekmachines is het belangrijk wanneer ook andere sites links naar jouw site toevoegen. Dit werkt op in ieder geval 3 niveaus. Allereerst geldt hoe meer links hoe meer status jouw site krijgt. Daarnaast geldt dat hoe hoger de status van een site die naar jou verwijst hoe meer waarde aan deze link wordt toegekend. Daarbij geldt als extra dat wanneer de site op het zelfde vakgebied actief is en naar jou verwijst dat er nog meer waarde aan de link wordt toegekend. Relevante links zijn dus zeer waardevol. Denk hierbij aan blogs, reviews of linkruil.
 
Supertip 3: Meta-descriptions
 
Meta-desriptions zijn beschrijvingen die aan een pagina kunt toevoegen. Deze tekst wordt een veel gevallen door Google overgenomen en getoond wordt bij de zoekresultaten. Deze meta-description is het eerste wat zoekers te zien krijgen en daarom heel belangrijk. Bij het opstellen van deze tekst is het belangrijk om duidelijk te omschrijven waar de pagina over gaat, om wervend te zijn maar ook om een call-to-action toe te voegen om de zoeker te verleiden door te klikken en jouw site te bezoeken. Door zoekmachines wordt deze Click-through-rate geregistreerd en is een belangrijke rankings factor.
 
Supertip 4: Interne links
 
Zo belangrijk als externe links zijn zo belangrijk zijn ook interne links. Zoals een site een bepaalde status kan opbouwen hebben pagina's binnen een site ook een status. Door pagina's via het menu en links met elkaar te verdelen wordt de status van de site verdeeld en doorgeleid. Bij interne links is het belangrijk om de link te koppelen aan relevante steekwoorden.
 
Supertip 5: Optimaliseer de koppen
 
De titel van een pagina is belangrijk. Zoals de titel van een boek of de titel van een hoofdstuk beschrijven deze teksten vaan waar het over gaat. Dit geeft duidelijkheid aan je bezoeker maar ook aan zoekmachines. Omdat zoekmachines zoals Google steeds slimmer en gebruiksvriendelijker worden is de trend dat zoekers steeds meer een zoekvraag stellen en dan van Google het best passende antwoord verwachten. Om die reden zie je dat koppen steeds vaker in de vragende vorm gesteld worden.
 
De belangrijkheid van SEO

Voor site eigenaren is vindbaarheid zeer belangrijk. Zoekmachines verdienen hun geld met het tonen van advertenties. Om die reden is het voor zoekmachines belangrijk om goede en bruikbare zoekresultaten te tonen. Om tot een goed advies te kunnen komen maken zoekmachines gebruik van een complexe algoritme waarin vele factoren worden meegenomen. Om manipulatie te voorkomen wordt de exacte werking van zoekmachines geheim gehouden. Van Google wordt gezegd dat het algoritme rekening houdt met meer dan 200 factoren. De 5 genoemde supertips zijn echter een belangrijke kern en daarmee een goede start.
 
SEO expertise

Wil je de vindbaarheid verder verbeteren dan is het raadzaam om een expert in te schakelen. Dit kan eenmalig maar door de dynamiek van het internet vraagt dit om onderhoud. Afhankelijk van de doelstelling van de site kan dit om een dagelijkse inspanning vragen.

De toegevoegde waarde van click en collect

1-2-2021 00:00:00
Corona maakt ons pijnlijk duidelijk maakt dat we de manier waarop we zaken doen tijdelijk of mogelijk zelfs langer zullen moeten herzien. Het de uitdaging om over andere online concepten na te denken of bestaande online concepten te upgraden. Een van de principes die interessant is om daarbij te (her)overwegen is het Click & Collect principe, wat staat voor: "Online bestellen en afhalen in de winkel".
 
Het belang van een webshop
 
Om het Click & Collect principe toe te passen is het wel noodzakelijk dat er een webshop aanwezig is. Het starten van een webshop is wel iets wat wel overwogen moet gebeuren. Het is inmiddels wel duidelijk dat online toekomst heeft en dat online in bepaalde situaties, zoals nu met corona, zelfs extra kansen biedt.
 
Click & Collect
 
"Online bestellen en afhalen in de winkel" zit in de lift. Dit principe biedt extra kansen en kan goed toegepast worden in de volgende situaties: (1) Webshop met lokale afnemers, (2) Winkelketens met meerdere winkels.
 
(1) Webshop met lokale afnemers
 
Voor webshops met lokale afnemers is Click & Collect een prima oplossing. Webshops die geen winkel hebben kunnen op deze manier hun klanten de mogelijkheid bieden om de producten op te halen en daarmee de verzendkosten te besparen. Hierbij hoeft het niet alleen om de kosten te gaan maar kunnen ook onnodige kilometers bespaard worden inclusief de CO2 uitstoot. Webshops die ook een winkel hebben kunnen hun service voor hun klanten uitbreiden door de producten al te verzamelen en ze klaar te zetten. Voor de klant is dit efficiënter en het winkelpersoneel kan dit eventueel in dal-momenten uitvoeren. 
 
(2) Winkelketen met winkels
 
Voor winkelketens is Click & Collect ook een prima oplossing als er meerdere winkels zijn. Hoe meer winkels en hoe meer spreiding des te beter de mogelijkheden hiervan benut kunnen worden. Deze benadering is extra service voor de klant en werkt prima als het om producten gaat waar de klant zonder advies een keuze bij kan maken.
 
Waarom is Click & Collect interessant
 
Hierboven is het al een beetje ingeleid, maar  Click & Collect kan interessant zijn om de volgende redenen: (a) Betere service naar klant, (b) Voorkomen van (onnodige) verzendkosten, (c) Beter benutten van voorraad en interne efficiency.

(a) Betere service naar klant
 
Online bestellen is steeds meer een gemeengoed. Omdat er veel informatie op internet beschikbaar is kunnen klanten online steeds beter hun keuze maken en hun bestelling zonder aanvullend advies afronden. In dergelijke situaties kan de klant beslissen om het online te bestellen. In deze situatie heeft de klant al bevestiging dat het op voorraad is en maakt gebruik van de service dat het klaar gezet wordt. Als afsluitende stap kan dan een afspraak worden gemaakt over het moment van ophalen. Dit hele proces werkt veel beter voor de klant maar ook voor de winkelier want zijn tijd wordt ook efficiënter benut.
 
(b) Voorkomen van (onnodige) verzendkosten
 
De pakketverzendingen nemen iedere dag verder toe. Dit is een prima service, maar het kost geld, tijd en zorgt vaak nog voor CO2-uitstoot. Het omzeilen van de verzending kan voor de klant voordelenbieden omdat dit geen extra kosten geeft en de klant dit efficiënt kan combineren, ook scheelt het tijd en het is goed mogelijk om het zo te organiseren dat de producten nog dezelfde dag opgehaald kunnen worden. Last-but-not-least kan ook onnodig transport worden voorkomen. Immers het pakketje wordt via een vooropgezet distributiesysteem verzonden. Hoewel dit proces efficiënt is ingericht kan met Click & Collect onnodige kilometers en CO2 uitstoot worden voorkomen. De voordelen voor de klant zijn vaak ook de voordelen voor webshop.

(c) Beter benutten van voorraad en interne efficiency
 
Voor webshops met en winkel kan op deze manier de voorraad gebruikt worden voor winkel en webshop en kunnen de orders klaargezet worden wanneer het in de winkel rustiger is. Dit is met name voor de webshop extra gunstig terwijl het tegelijkertijd een extra service naar de klant is. Een dubbel voordeel dus!
 
Waarom is Click & Collect extra interessant in corona tijd?
 
Click & Collect is extra interessant in corona tijd omdat dit het fysieke contact minimaliseert maar de business niet in de weg hoeft te zitten. Immers klanten kunnen nog steeds producten kopen, maar het is niet noodzakelijk dat de winkel hiervoor geopend is. In deze situatie kan als alternatief een afhaal loket worden ingericht waar klanten hun bestelling kunnen komen ophalen. Hiervoor kan als extra zelfs een tijdstip worden afgesproken.

6 Webdesigntrends voor 2020

1-1-2020 00:00:00
De wereld van webdesign is constant in beweging. In deze beweging zijn er twee belangrijke factoren: grafische vormgeving en techniek. De ontwikkeling van deze factoren gaat vaak hand in hand. In dit artikel een overzicht van de 6 belangrijkste trends.
 
Webdesigntrend 1: Mobile first
 
Deze trend was er natuurlijk al veel langer. Deze trend zal echter ook in 2020 een belangrijke rol spelen en zelfs in belang toenemen. Anno nu is bijna iedereen online en niet alleen met een PC maar veel vaker via een smartphone of een tablet. De focus ligt dus veel meer op het mobiele design. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat de website op alle apparaten zo optimaal mogelijk getoond worden. Een belangrijke techniek is het toepassen van responsive design waarbij de opbouw van de website met zogenaamde smart grids gebeurd wat ervoor zorgt dat de site op iedere apparaat zo optimaal mogelijk gepresenteerd wordt.
 
Webdesigntrend 2: Minimalisme
 
Complex design is uit, minimalistisch design is in. Om websites voor bezoekers overzichtelijk te houden wordt er tegenwoordig gefocust op esthetisch aantrekkelijkheid, overzichtelijkheid en gebruikersgemak. Hierbij wordt het aantal kleuren beperkt, is er relatief veel witruimte en een minimaal aantal knoppen. Op deze manier blijft de site overzichtelijk en kan de bezoeker makkelijk navigeren en zijn weg vinden. Bij een meer overdreven vorm van minimalistisch wordt er zelfs met verborgen menu(s)(opties) gewerkt. In eerste instantie toont de website zich klein, maar wie de verborgenopties weet te vinden kan een door een veel uitgebreidere site navigeren. 
 
Webdesigntrend 3: Typografie
 
In eerste instantie waren er maar een beperkt aantal fonts beschikbaar voor gebruik op websites en maakte iedere site gebruik van Times New Roman, Arial, Comic Sans en Verdana. Door de beschikbaarheid van bijvoorbeeld Google fonts is deze beperking opgeheven en is er een groot scala van toepasbare fonts beschikbaar voor gebruik op websites. Door deze uitgebreide keuze kunnen websites beter een eigen, en dus onderscheidend, gezicht tonen. Vanuit het minimalisme is een beperking van het aantal fonts sterk aan te raden, maar daarna is er veel ruimte voor creativiteit.
 
Webdesigntrend 4: Bewegend beeld
 
Bewegend beeld kan op verschillende manieren de aantrekkelijkheid van een verhogen. Aanvankelijk was door een beperkte bandbreedte op internet het gebruik van video beperkt, sinds 4G breed is uitgerold is deze beperking nagenoeg opgeheven. Zo zie je steeds vaker dan slideshows op de home-pagina worden vervangen door een videobanners die direct een beleving oproepen. Ook zie je steeds vaker korte geanimeerde videos die gebruikt worden om iets uit te leggen. Deze vorm van instructie is veel effectiever dan een uitleg door middel van tekst. Daarnaast kunnen video's gebruikt worden om een bedrijf te introduceren of om een beter beeld te geven van het product of de dienst. In alle gevallen geldt wel dat het gebruikte beeldmateriaal van een hoge kwalitwit is.
 
Webdesigntrend 5: Asymetrische layout
 
De toepassing van (smart) grids heeft vaak als consequentie dat een website een symmetrische opbouw heeft. In dat geval zorgen de smart grids voor een optimale vertoning op de diverse apparaten. De symmetrische opbouw is vanuit minimalistisch oogpunt prima, maar haalt vaak wel iets van de spanning uit het design. De websites worden daardoor meer van hetzelfde waardoor jouw website er minder tussen uit springt. Om die reden zullen webdesigners steeds meer willen experimenteren met asymmetrisch designs. Als dit goed gebeurd resulteer dit in een opvallende website, als het niet goed gebeurd in chaos.

Webdesigntrend 6: Micro interacties
 
Websites en webshops hebben vaak als doel om een dienst of een product te verkopen. Dit kunnen producten met een lage prijs zijn, maar ook duurdere producten. Om in het laatste geval de potentiële koper over de streep te trekken is een verkoop in één stap waarschijnlijk een risico. Het is slimmer om voor deze stap de mogelijkheid te bieden voor micro-transacties. Door deze micro-transacties ontstaat er interactie die feedback geven, maar ook stappen voorwaarts zijn in de realisatie van de verkoop.
 
2Com2 volgt de ontwikkelingen en wij zijn actief in het toepassen van deze trends. Ben je nieuwsgierig wat wij voor jou kunnen beteken neem dan contact op.

Archief

1 jan 2021 - 5 e-commerce trends voor 2021
1 dec 2020 - 10 tips voor supersterke Call to Action
1 nov 2020 - Een website starten? Direct succes!
1 okt 2020 - Platform als business model
1 sep 2020 - Tips om online sterker uit de corona tijd te komen
1 aug 2020 - Backoffice met bio-administratie
1 jul 2020 - Start je eigen online leeromgeving
1 jun 2020 - Verbeter je vindbaarheid in 5 stappen
1 mei 2020 - Deze 6 aandachttrekers boosten je verkopen!
1 apr 2020 - Een webshop starten? Direct succes!
1 mrt 2020 - 10 redenen om vandaag nog een Blog te starten
1 feb 2020 - Factoren die van invloed zijn op uw online vindbaarheid
1 dec 2019 - Bespaar op je webdesignkosten met Growth Driven Design
1 nov 2019 - Zet in iedere fase je (potentiele) klant centraal: See, Think, Do, Care
1 okt 2019 - Duurzaamheid niet meer weg te denken in e-commerce.
1 sep 2019 - De psychogische impact van kleuren
1 aug 2019 - Hoe meet je het succes van je website of webshop
1 jul 2019 - Wat zijn de trends in webdesign
1 mei 2019 - eCommerce verdienmodellen
1 mrt 2019 - Effectief online verkopen
1 jan 2019 - Nieuwe .shop extensie is een kans
1 nov 2018 - Neuro marketing toegepast op webshops
1 sep 2018 - Het geheim van goede landingspagina's
1 jul 2018 - Verbeter het verkoopresultaat van je webwinkel
1 mei 2018 - De AVG en de impact op websites
1 mrt 2018 - Waarom SSL beveiliging zo belangrijk is
1 jan 2018 - Wat is responsive en hoe werkt het
1 nov 2017 - Adverteren met Google Adwords
1 jul 2017 - Zoekmachines en vindbaarheid
1 mrt 2017 - Het belang van leesbare URL´s
1 jan 2017 - CMS hoe het (voor mij) begon
Powered by webXpress