zoekmachine-optimalisatie

Uitleg hoe u uw website beter vindbaar kunt maken
 
Op deze pagina willen we de verschillende belangrijke onderdelen van zoekmachine optimalisatie in detail toelichten. Met deze kennis kunt u zelf de vindbaarheid van uw website verbeteren. Zoekt u professionele ondersteuning dan helpen we u graag verder.


Zoekmachine optimalisatie 1 - Website klaar en dan?

Als de website klaar is komt het mooie moment dat u uw website op internet zichtbaar gaat maken. De eerste bezoekers zijn waarschijnlijk mensen die de domeinnaam kennen en deze rechtstreeks in de adresbalk intypen. Maar u wilt meer bezoekers en dat betekent dat u graag in zoekmachines gevonden wilt worden.

  

Aanmelden bij Google (en andere zoekmachines)

Vroeg of laat zullen zoekmachines als Google uw website wel vinden, maar u kunt hier beter zelf het initiatief nemen en uw website aanmelden. In Nederland wordt Google door zo'n 90% van de zoekers gebruikt. Het is dus als eerste belangrijk om uw website aan te melden bij Google. 

(klik hier om bij Google aan te melden)

  

Wanneer wordt mijn website zichtbaar?

Het duurt even voordat Google uw website opneemt in de zoekresultaten. Soms is dat binnen enkele uren maar er kunnen ook enkele weken over heen gaan. Google moet namelijk eerst bepalen wat een goede positie is om uw website (pagina) te adviseren.

  

Tips om sneller zichtbaar te worden:

- De pagina moet minimaal 300 woorden groot zijn

- De pagina moet bij voorkeur een afbeelding bevatten

- Neem de URL op in social media (Facebook, Twitter, LinkedIn)

- Voorzie de website van uitgaande link(s)
 
Kom ik vanzelf in de top 10 van zoekresultaten?
Dat wil iedereen, dus dat wordt dringen in die top-10. De "ranking" van de zoekresultaten wordt door Google bepaald. Hierbij probeert Google op basis van de door de zoeker ingevoerde zoektermen een zo goed mogelijk overzicht van goed passende websites (webpagina's) te weergeven. Om ervoor te zorgen dat Google u in deze zoekresultaten toont is het belangrijk om ervoor te zorgen dat Google uw website goed kan "begrijpen".
 
Wat kan ik doen om in die top-10 te komen?
Google bepaalt wie er in de top-10 komt, daarvoor gebruiken ze een ingewikkelde formule waarin 'zo'n 200 factoren worden meegenomen. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat Google goed kan bepalen waar uw website over gaat. In de volgende artikelen gaan we uitleggen hoe u dit kunt bereiken.
 
Zoekmachine optimalisatie 2 - Het zoekproces
Voordat we in gaan op welke manier de vindbaarheid van een website verbeterd kan worden beginnen we met een toelichting op het zoekproces.

  

Het zoekproces
Als iemand een schilder zoekt dan kan hij in Google als zoekwoord schilder intypen. Binnen een halve seconde meldt Google dat er meer dan 32 miljoen resultaten heeft gevonden en Google toont de beste 10. In dat lijstje zitten schilders uit Amsterdam maar ook uit Limburg. Op dat moment realiseert de zoeker dat hij zijn zoekproces moet verfijnen. Iemand uit Emmen zoekt geen schilder uit Maastricht, en dus kan het zoekproces aanzienlijk worden verbetert door schilder emmen in te typen. De lijst van 32-miljoen wordt dan gereduceerd tot 300-duizend resultaten. De zoeker zou het proces nog verder kunnen verfijnen door buitenschilder emmen in te typen. De nieuwe lijst vermeld dan 14-duizend resultaten. De lijst met zoekresultaten is al aardig gereduceerd. 

  

Belangrijk
Uit bovenstaand kunnen we leren dat het geen zin heeft om de website voor enkelvoudige zoekwoorden vindbaar te maken. Ten eerste omdat je dan heel veel concurrentie hebt, ten tweede omdat zoekers eigenlijk nog aan het begin van het zoekproces zitten. Het heeft wel zin om de website voor dubbele zoekwoorden vindbaar te maken en dan vooral in combinatie met een geografische term, zoals een plaatsnaam of eventueel een provincie.
 
Zoekmachine optimalisatie 3 - Bepalen van de zoektermen

Een eerste belangrijke stap is het bepalen van de geschikte zoektermen. Dit gaat in drie stappen:
- Bepalen zoektermen
- Bepalen zoekvolume
- Zoekwoorden toewijzen aan pagina’s

  

Bepalen zoektermen
Een zoekterm bestaat dus uit meerdere zoekwoorden. De volgende stap is om een lijstje te maken van deze zoekwoorden. Dit is vaak een combinatie van de bedrijfsnaam en de verschillende activiteiten in combinatie met een plaatsnaam, meerdere plaatsnamen en/of een provincie. Dit laatste is uiteraard afhankelijk van hoe groot de regio is waarin de activiteiten verricht worden. 

  

Tip: Vraag kennissen of nog beter uw klanten welke zoektermen zij zouden gebruiken om u te zoeken.

  

Bepalen zoekvolume
Niet iedere zoekterm is even populair. Google heeft twee manieren om inzicht te geven in de populariteit. De eerste manier is door het auto-aanvullen tijdens het intypen van de zoektermen. Als er bij het intypen van schilder em… door Google al schilder emmen wordt voorgesteld dan kan er geconcludeerd worden dat hierop vaker gezocht wordt en dat deze zoekterm gebruikt kan worden. De tweede manier is de Google Keywordplanner, hierin geeft Google een indruk hoe vaak er op gezocht wordt, en komt Google ook met suggesties voor alternatieven zoals schildersbedrijf emmen en schilderwerken emmen. Op basis hiervan kan het lijstje met zoektermen worden geoptimaliseerd.

  

Zoektermen toewijzen aan pagina’s
Bij de zoekresultaten toont Google geen websites maar specifieke pagina’s. Dit is logisch omdat deze specifieke pagina’s een goede match hebben met de zoekwoorden en Google de zoeker hierbij in één keer door leidt naar de gezochte pagina. Dit betekent dat het nut heeft om de opgestelde zoektermen aan pagina’s te koppelen. De home-pagina wordt meestal gekoppeld aan de algemene zoektermen zoals bedrijfsnaam en de hoofdactiviteit. De echte activiteiten worden meestal gekoppeld aan (sub) pagina’s. Het heeft zin om voor iedere activiteit een eigen pagina te maken.
 

Zoekmachine optimalisatie 4 - Vindbaarheid en domeinnaam

De domeinnaam speelt een belangrijke rol in de vindbaarheid van websites. In dit artikel willen we de relatie tussen zoektermen en de domeinnaam nader toelichten.
 
Zoektermen in de domeinnaam: Doen!
Eigenlijk is het heel simpel, als zoektermen in de domeinnaam staan dan is het voor Google duidelijker waarover de website gaat. Google kent relatief veel waarde toe als zoektermen in de domeinnaam staan. Dus websites als: rugzakwinkel.nl en autobedrijfjonker.nl zijn goede domeinnamen omdat er belangrijke zoektermen in voorkomen: rugzak + winkel en autobedrijf.
 
Geen zoektermen in de domeinnaam: Geen ramp!
Ondanks het feit dat zoektermen in de domeinnaam wel heel veel duidelijkheid geven is het geen ramp als u een domeinnaam heeft waarin geen zoektermen staan. Er zijn nog meer veel plekken om de zoektermen te plaatsen.
 
Wat zegt Google over zoektermen in de domeinnaam
Google bevestigd dat op dit moment het gunstiger is als zoektermen in de domeinnaam voorkomen. Aan de andere kant vindt Google ook dat domeinnamen zoals Google.com en Twitter.com (ook zonder zoekterm) eigenlijk gelijk beoordeeld moet worden. Google zal geleidelijk het belang van zoektermen in de domeinnaam terugschroeven.
 
Zoekmachine optimalisatie 5 - Content is king!

Een volgende belangrijke stap is het toevoegen van zoekwoorden aan paginatitel (URL), de pagina-inhoud en het gebruik van hyperlinks, tekstopmaak en afbeeldingen en de METATAGS paginatitel en pagina-omschrijving.
 
Paginatitel
Na de domeinnaam is de titel van een pagina ook erg belangrijk! De titel van de pagina maakt onderdeel uit van de (leesbare) URL. Bijvoorbeeld: www.webxpress.nl/klanten. Het is belangrijk om het belangrijkste zoekwoord of zoektermen als titel van de pagina te nemen. 
 
De inhoud van de pagina
Het volgende belangrijke onderdeel is de inhoud van de pagina zelf. Ook op de pagina zelf moeten de belangrijke zoektermen herhaald worden. Herhaald gebruik van de zoektermen is belangrijk omdat hiermee duidelijk wordt aangegeven dat deze zoektermen het onderwerp van deze pagina is. Het advies om om de zoektermen 3 maal te herhalen. Een goede webpagina bevat minstens 200 tekens.
 

Tip: U kunt de belangrijkheid van woorden ook benadrukken door deze vet te maken of te veranderen in een hyperlink. 

Hyperlinks, tekstopmaak en afbeeldingen
Door van zoektermen hyperlinks te maken, deze vet te markeren of via de ALT TAG de afbeeldingen van een titel te voorzien kunnen zoektermen extra gemarkeerd worden. 

  

METATAG pagina-titel
Het volgende belangrijke element is de METATAG pagina-titel. Deze METATAG wordt door Google gebruikt om de website te analyseren en te adviseren. Deze tekst wordt als 1e regel in de zoekresultaten weergegeven. Voorbeeld (METATAG pagina-titel in rood):
 
2Com2 internet en communicatie: advies, design, training en cms ...
www. 2com2.nl
2Com2 internet & communicatie Emmen, biedt oplossingen voor het succesvol zelf maken of laten maken van websites en webshops. Biedt tevens trainingen ...
 
Deze tekst is de eerste tekst die zoekers lezen. Om de inhoud van deze pagina voor Google duidelijk te maken is het belangrijk dat deze tekst de belangrijkste zoektermen bevat. De aanbevolen lengte is 100 tekens.
 
METATAG pagina omschrijving
Het volgende belangrijke element is de METATAG pagina-omschrijving. Deze METAG wordt door Google gebruikt om de website te adviseren. Deze tekst wordt als 2e regel in de zoekresultaten weergegeven. Voorbeeld (METATAG pagina-titel in rood):
 
2Com2 internet en communicatie: advies, design, training en cms ...
www. 2com2.nl
2Com2 internet & communicatie Emmen, biedt oplossingen voor het succesvol zelf maken of laten maken van websites en webshops. Biedt tevens trainingen ...
 
Deze tekst is de tweede belangrijke tekst die zoekers lezen en waar ze duidelijk verwachten met betrekking tot de inhoud van de webpagina. Om de inhoud van deze pagina voor Google duidelijk te maken is het (wederom) belangrijk dat deze tekst de belangrijkste zoektermen bevat. De aanbevolen lengte is 200 tekens.
 
>> Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact met ons op.


Zoekmachine optimalisatie 6 - Meten is weten!

Als u de artikelen goed gevolgd heeft dan weet u hoe u uw website goed vindbaar kunt maken. De volgende stap is om te bepalen waar u staat in Google.
 
Handmatig positie bepalen
U kunt belangrijke zoekwoorden in Google intypen en vervolgens handmatig uitzoeken op welke pagina u staat. Dit kan echter ook eenvoudiger.
 
Positie bepalen met tool
Op internet zijn er verschillende tools die u helpen uw positie te bepalen, zoals bijvoorbeeld: http://www.martsmedia.nl/. Met dit programma kunt u de zoekwoorden opgeven en de naam van uw website. Het tooltje vermeld vervolgens op welke positie Google uw website weergeeft.

lndien u op de eerste pagina vermeld wordt dan is alles Ok, staat u op latere pagina's dan wilt u waarschijnlijk uw positie verbeteren.
 
Leren van hoger geplaatste zoekresultaten
Handig van Google is dat het de gebruikte zoektermen vet maakt. De tip is om naar het gebruik en de positie van de (losse) zoektermen te kijken.

 

Analyse (pagina)titel: Kijk naar de positie van de belangrijke zoektermen, plaats de zoektermen zo vroeg mogelijk in de zin. Voorbeeld (zoekwoord 2Com2 in pagina titel in rood):

2Com2 internet en communicatie: advies, design, training en cms ...
www. 2com2.nl
2Com2 internet & communicatie Emmen, biedt oplossingen voor het succesvol zelf maken of laten maken van websites en webshops. Biedt tevens trainingen ...

 

Analyse (pagina)url: Kijk naar de positie van de belangrijke zoektermen, plaats de zoektermen zo vroeg mogelijk in de zin. Voorbeeld (zoekwoord 2Com2 in pagina titel in rood):

 
2Com2 internet en communicatie: advies, design, training en cms ...
www. 2com2.nl
2Com2 internet & communicatie Emmen, biedt oplossingen voor het succesvol zelf maken of laten maken van websites en webshops. Biedt tevens trainingen ...

Analyse (pagina)omschrijving: Kijk naar de positie van de belangrijke zoektermen, plaats de zoektermen zo vroeg mogelijk in de zin. Voorbeeld (zoekwoord 2Com2 in pagina titel in rood):
 
2Com2 internet en communicatie: advies, design, training en cms ...
www. 2com2.nl
2Com2 internet & communicatie Emmen, biedt oplossingen voor het succesvol zelf maken of laten maken van websites en webshops. Biedt tevens trainingen ...
 
>> Heeft u vragen of wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

Gerelateerde artikelen:

Pagina terug
Powered by webXpress