Digitaliseer je business± eten of gegeten worden

Bernoud Jonker, 01 sep 2021
De samenleving richt zich steeds meer op online. Producten en diensten worden steeds digitaler. Denk aan het belastingformulier, films, muziek, boeken, tickets, cursussen maar ook zorg. Bovendien zijn deze diensten en producten steeds vaker een geïntegreerd onderdeel. Consumenten raken hier aan gewend en over het algemeen is deze ontwikkeling in hun voordeel. Dat betekent dat organisaties en bedrijven hierin mee moeten. Digitaliseren van je business is dus belangrijk. Wie hierin niet meekomt kan makkelijk buiten spel komen te staan.
 
Door technologische ontwikkelingen verschuift "de macht" steeds meer nar de consument. Het zijn niet meer de bedrijven de bepalen welke producten geleverd zullen worden tegen welke prijs, maar steeds meer de consument die zelf kiest welk product het meest geschikt is en welke prijs hij er voor wil betalen. Consumenten willen geen producten kopen om ze te bezitten maar om ze gebruiken. Dit stelt heel andere eisen aan producten maar ook organisaties die deze producten leveren. 
 

Offline/Online

 
Vroeger was de scheidingslijn tussen producten en online diensten nog scherp te trekken. Tegenwoordig is dat erg met elkaar verbonden. Fysieke producten hebben steeds vaker een online component. Denk aan je verwarmingssysteem dat ook via een app op de mobiele telefoon te bedienen is. Deze app kan door de producent bijgeleverd zijn, maar kan ook een ontwikkeling zijn van een derde partij. Goed mogelijk dat de nieuwe innovaties niet meer uit verbeteringen van het verwarmingssysteem komt maar uit slimme software toevoegingen van de app leverancier. Door bijvoorbeeld te signaleren dat de mobiele telefoon zich niet op de thuislocatie bevind maar ergens anders en de verwarming aan of uitzetten afhankelijk van de positie van de eigenaar.
 

Ecosysteem


Dezelfde app zou zich niet alleen tot de verwarming kunnen beperken maar zich ook bezig kunnen houden met de beveiliging van het huis. Zo hoeft de bewoner geen code meer in te voeren als hij het huis betreedt of verlaat om de beveiliging te deactiveren of te activeren. Dit kan heel handig zijn. Voor consumenten levert dit vaak voordeel en gemak op, maar er is ook een negatieve kant en dat is dat ze zo steeds kwetsbaarder kunnen worden omdat ze steeds meer data delen en zo ook overgeleverd zijn aan de leverancier van de app. Bedrijven die de app leveren moeten zich bewust zijn dat ze veel meer dan vroeger samenwerkingen met anderen moeten aangaan maar ook dat ze tegelijkertijd meer verantwoordelijkheid krijgen.

Digital business

 
De eerste stap in digital business is om zoveel mogelijk van de bestaande processen te digitaliseren. Dit om hun klanten toegang te geven en de mogelijkheid om het product om hun specifieke wensen af te stemmen. Maar tegelijkertijd ook om de eigen interne bedrijfsprocessen te vereenvoudigen. Denk hierbij weer aan bijvoorbeeld de verwarming waarbij de gebruiker zijn eigen programma kan samenstellen maar tegelijkertijd informatie krijgt over zijn verbruik. Vervolgens kunnen digitale uitbreidingen worden toegevoegd zoals tips om energie te besparen en online facturatie. Voor veel bedrijven zijn dit soort stappen een logisch vervolg en goed te overzien. De realisatie vraagt vaak om een investering maar levert vaak ook een voordeel op door hogere efficiency, lagere kosten of een betere klanten binding.
 

Digital business innovation

 
Een volgende stap is digital innovation waarbij er in een keer een grote stap gezet wordt die niet was voorzien. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door een outsider die het spel op een andere manier gaat spelen. Deze verandering kan zelfs disruptief zijn. Den hierbij aan Über die met een aap het spel van taxi-vervoer aan het wankelen bracht. Maar denk ook aan Tesla die auto's gaat bouwen, niet omdat ze verstand hebbeb van auto's bouwen, maar wel verstand van software. Deze start-ups zien mogelijkheden om iets wat nu nog fysiek is in software om te zetten en daarmee de wereld op hun kop zetten.
 

Hybride business modellen

 
Het grotere deel van de wereld speelt zich meer in het midden af. Hierbij zijn eigenlijk twee stromingen te onderscheiden. De eerste stroming is dat organisaties die sterk offline aanwezig zijn door middel van digitalisering meer online gaan en daardoor de organisatie efficiënter, effectiever en flexibeler maken en daardoor kunnen groeien zonder hun kosten te verhogen of kunnen downsizen zonder omzet te verliezen.  De tweede stroming is dat organisaties die compleet offline zijn steeds meer offline gaan en fysieke locaties openen en daardoor meer persoonlijk contact met hun klanten kunnen aangaan.
 

Experimenteren, de juiste keuze


Eten of gegeten worden. Wat zijn dan de juiste keuzes? Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, dit verschilt per bedrijfstak, per organisatie en mogelijk zelfs per situatie. Duidelijk is dat het vergroten van efficiency en effectiviteit maar ook flexibilisering belangrijke drijfveren zijn. Om te voorspellen welke stappen voorwaarts het meeste succes zullen opleveren of welke disruptief product de markt gaat veroveren is lastig te voorspellen. Belangrijk is om in ieder geval te blijven experimenteren, een business case te bouwen en te kijken hoe de markt hierop reageert.
 

Digitale strategie

 
Experimenteren gaat heel veel goede maar ook slechte ervaringen opleveren. Het moet natuurlijk wel ergens toe leiden. Om die reden is het belangrijk om wel een digitale strategie te ontwikkelen. Het is belangrijk om je te ontwikkelen, stappen voorwaarts te zetten, maar tegelijkertijd je te onderscheiden van je concurrenten en deze voor te blijven.  
 

Terug

Powered by webXpress