Creëer je eigen e-learning omgeving

Bernoud Jonker, 01 jan 2024
Een online leeromgeving of ook wel e-learning platform is bedoeld om kennis te delen, vaak tegen betaling, kennis te delen. Een e-learning omgeving biedt vele voordelen. De cursist heeft de mogelijkheid om in eigen temp te studeren, het enige dat de cursist nodig is is toegang tot het internet. Voor de aanbieder geldt dat de eenmalige inspanning van het maken van de cursus vele malen hergebruikt kan worden. In deze blog meer informatie over het opzetten van een e-learning platform.
 
Deze blog wil de e-learning uitwerken en 3 onderdelen: (1) Hoe je met kennis geld kunt verdienen, (2) Hoe je de kennis het beste kunt delen en (3) Hoe dit proces er uit ziet en (4) Hoe je dit automatiseren.
 

(1) Hoe je met kennis geld kunt verdienen

 
Als jij specifieke kennis te bieden hebt waar andere nuttig gebruik van kunnen maken dan heb je een paar mogelijkheden: 1 op 1 kennis overdracht, een boek schrijven of een e-learning omgeving. De voor- en nadelen worden kort toegelicht.
 
 
a. Je werft klanten en deelt jouw kennis 1 op 1. Het voordeel van deze benadering is dat je de kennis overdracht zeer goed kunt afstemmen op de behoefte van de cursist. Het nadeel is dat je iedere keer tijd aan dit proces moet besteden. Aangezien er maar 24 uren in de dag zitten kun je bij veel belangstelling tegen je eigen capaciteitsbegrezenzing aanlopen.

b. Je schrijft een boek waarin je jouw kennis vastlegt. Het voordeel van deze benadering is dat, nadat het boek geschreven is, door verkopen van het boek de kennis verspreid wordt zonder dat het nog een inspanning kost. Je kunt zo geld verdienen zonder verdere inspanningen. Het nadeel is dat je het boek moet schrijven, een uitgever moet zoeken en publiciteit moet genereren om bekendheid te creëren. Als de kennis moet worden bijgewerkt zul je een nieuw boek moeten uitbrengen.
 
c. Je creëert een online cursus waarin je jouw kennis vastlegt. Het voordeel van deze benadering is dat, nadat je de cursus gemaakt hebt, door verkopen van de cursus de kennis verspreid wordt zonder dat het nog een inspanning kost. Je kunt zo geld verdienen zonder verdere inspanningen. Extra voordelen zijn dat je niet afhankelijk bent van een uitgever en de cursus eenvoudig kunt bijwerken. Het nadeel is dat je de cursus moet promoten. 

(2) Hoe je kennis het beste kunt delen

Bij alle keuzes die je maakt moet je nadenken over welke wijze van kennisoverdracht hierbij past. Wanneer je er voor kiest om de kennis 1 op 1 over te dragen dan ben je zeer goed in staat om de kennisoverdracht af te stemmen op de ontvanger. Wanneer je ervoor kiest om dit in boekvorm te doen ben je zeer minimaal in staat om de kennisoverdracht op de ontvanger af te stemmen. Hoewel je tekst en beeldmateriaal kunt gebruiken blijft dit statisch.

Online een cursus aanbieden heeft, mogelijk net als een boek een beperkingen, maar biedt ook weer voordelen. Zo kan het cursusmateriaal meer interactief aangeboden worden door gebruik van teksten, afbeeldingen, video en quizes. Dit zijn in feite tools die ervoor zorgen dat de kennis beter wordt overgedragen. Een belangrijk vertrek punt hierbij is de didactische opzet.
 
Het leerproces kan gezien worden als een 5-fasen proces: 
 
a. Begrip voor onderwerp en relevantie. Hoewel het logisch is at de cursist een bewuste keuze heeft gemaakt om een bepaalde online training te volgen, is het goed om te zorgen dat het onderwerp in een context wordt geplaatst en wordt toegelicht hoe relevant dit is. Hierdoor wordt de cursist alerter en kan de nieuwe kennis beter aan bestaande kennis worden verbonden.
 
b. Testen voorkennis. Een eerste stap kan zijn om de voorkennis te testen. Dit heel goed door een quiz. Dit is "speels" en maakt het daardoor de start wat leuker. Aan het einde hiervan is de cursist in het hoofd meer actief bezig met onderwerp en kennis. Deze test kan ook gebruikt worden om de cursus beter af te stemmen en extra of minder nieuwe kennis aan te bieden. Minder omdat de cursist al goed op de hoogte is, meer omdat de cursist nog onvoldoende startniveau heeft.

c. Aanbieden nieuwe kennis. Nadat het onderwerp en de relevantie duidelijk is gemaakt en de voorkennis op een bepaald niveau is gebracht kan de nieuwe kennis worden gepresenteerd. Belangrijk is om dit logisch op te bouwen en er rekening mee te houden dat cursisten verschillende voorkeuren kunnen hebben:
 
i. sommige cursisten voorkeur hebben om de kennis te horen of te lezen (auditief). Hiervoor is het gebruik van video en teksten en overzichten een goede benadering.
 
ii. andere cursisten voorkeur hebben voor visualisaties (visueel). Hiervoor is het gebruik van afbeeldingen, illustraties en schema's een goede benadering. 
 
iii. en andere cursisten er ook een gevoel bij willen hebben (kinesthetisch). Hiervoor is het gebruik van video maar ook andere gevoelselementen een goede benadering.
 
De begrippen auditief, visueel, kinesthetisch (VAKOG) komen uit de NLP. Belangrijk is om te beseffen dat mensen verschillende filters hebben om informatie tot zich te neen. Omdat je van te voren niet weet wat de voorkeuren van de cursist zijn is het goed om dit naast elkaar te te passen.
 
(d) Relateren nieuwe kennis aan eigen omgeving. Als de nieuwe kennis is aangeboden is het goed om de cursist dit te laten toepassen. Dit bijvoorbeeld door deze kennis te koppelen aan de praktijk en de cursist te vragen deze kennis daarin toe te passen.
 
(e) Herhaling. Als laatste stap is het belangrijk om de kennis te herhalen dit om nieuwe verbindingen te maken in de hersenen. Door de herhaling wordt het steeds vaster met als doel om het vanzelfsprekend te maken.

(3) Hoe ziet het kennis delen proces eruit 

 
Het kennis delen proces heeft een soort van logische opbouw en bestaat uit een aantal lagen: overzicht cursussen, overzicht hoofstukken en de de hoofdstukken. Dit laatste niveau kun je, indien gewenst splitsen in kennis- en toetsingpagina's.
 
 
 
a. Overzicht cursussen. In dit overzicht kan de cursist zien welke cursussen worden aangeboden. Als er erg veel cursussen zijn dan zullen deze in rubrieken onderverdeeld worden.
 
b. Overzicht hoofdstukken. Nadat er voor een specifieke cursus gekozen is zal een overzicht worden gegeven van de hoofdstukken waaruit de cursus is opgebouwd.
 
c. Cursuspaginas. De cursuspagina's zijn het laagste niveau in deze rangorde. De cursus is opgebouwd uit verschillende hoofstukken. Hier kan de cursist voor een bepaald hoofdstuk kiezen. Een hoofdstuk kan uit 1 of meerdere pagina's bestaan. Een cursuspagina kan als doel hebben om kennis te testen of om nieuwe over te dragen.
 
i. Kennispagina's. Deze pagina's zijn bedoeld om kennis over te dragen door middel van teksten, afbeeldingen en videos.

ii. Toetsingpagina's. Deze pagina's zijn bedoeld om kennis te toetsen, bijvoorbeeld door een quiz of het inleveren van huiswerk.
 

(4) Hoe kun je dit proces automatiseren

 
 Als je online cursussen wilt gaan aanbieden dan is het natuurlijk belangrijk om dit via een e-learning platform te organiseren. Dit kan door cursussen op een e-learning platform te plaatsen of door je eigen e-learning platform te starten.
 
 
 
a. Bestaand e-learning platform: Het voordeel van aansluiting bij een al bestaand e-learning platform waar al diverse cursussen worden aangeboden heeft als voordelen dat het platform al een zekere mate van bekendheid heeft en als nadeel dat zij naast kosten voor het gebruik van het platform een bepaalde fee (kosten) in rekening zullen brengen van verkochte cursussen.
 
b. Eigen e-learning platform: Het voordeel is dat je geen fee hoeft af te dragen aan het platform en als nadeel dat je wel zelf het platform moet inrichten en onderhouden.
 
In alle gevallen is goed te kijken welke activiteiten er zijn, en te kijken in welke mate deze geautomatiseerd kunnen. Omdat hier zoveel mogelijkheden zijn concentreert deze blog zich op de aller belangrijkste:
 
a. Aanmelden: Het streven moet zijn om het aanmelden voor een cursus zoveel mogelijk te automatiseren. Dat houdt in: selecteren van de gewenste cursus, laten invoeren van de relevante gegevens (naam, adres, woonplaats, etc) en, het aanmaken van een cursistaccount. Het mooiste is wanneer de cursist direct bij het aanmelden direct online kan betalen.
 
b. Cursistaccount: Het cursistaccount is de basis voor alle activiteiten rond een cursist zoals de mogelijkheid voor inloggen voor bepaalde cursussen, het factureren en het volgen van de voortgang.
 
c. Inloggen: Nadat de cursist zich heeft aangemeld is het belangrijk dat deze kan inloggen en de cursus kan volgen. Ook is het belangrijk dat de toegang in bepaalde situaties tijdelijk of voor altijd geblokkeerd kan worden, bijvoorbeeld als er betalingen blijven openstaan.
 
d. Facturatie: Voor de eigen boekhouding, maar mogelijk ook de boekhouding van de cursisten, is het goed dat er bij betaling een factuur document is dat duidelijk belangrijke zaken vermeld zoals datum, bedrag, cursus en meer.

e. Cursistvolgsysteem: Hoewel het mogelijk niet direct noodzakelijk is is het in sommige situaties handig om te zien wat de progressie van een cursist is. Zeker in de situatie dat de progressie laag. 
 

Samenvattend

 
Een (eigen) e-learning platform is een zeer geschikte manier om online kennis over te dragen. Eenmaal gemaakte cursussen kunnen gemakkelijk worden meermaals verkocht en indien gewenst gemakkelijk geupdate. De kern is de cursus en een doordachte didactiek wordt opgezet. Door nadruk op de automatisering te leggen kan het gehele proces gestroomlijnd worden.
Terug

Powered by webXpress