Backoffice uitleg

Backoffice

Een backoffice is een extra module bij een webshop die de webshopbeheerder ondersteund bij het afhandelen van de binnenkomende orders. Een aantal voorbeelden: beheer klantendatabase, overzicht binnengekomen orders, afdrukken lijsten ten behoeve van het verzamelen van orders, versturen van een verzendbericht en de facturatie.

 

Het belang van een goede backoffice

Als de orderstroom toeneemt dan komt er steeds meer de nadruk te liggen op het houden van overzicht en het efficiënt afhandelen van de orders. Een goede backoffice is hierbij van groot belang.

Belangrijke functies

Een backoffice kan uit de volgende onderdelen bestaan: Klantendatabase, Orderoverzicht, Orderafhandeling (fulfillment), Facturatie.


 

Klantendatabase
 
Hierin worden de klanten beheerd die kunnen inloggen bij de webshop, met uiteraard de zogenaamde NAW-gegevens, het e-mailadres, of de klant een nieuwsbrief wil ontvangen, en of een klant tijdelijk of langer geblokkeerd moet worden. 

Order overzicht
 
Hierin worden alle binnenkomende orders beheerd. Door middel van filters kunnen selecties worden gemaakt op openstaande orders, betaalde orders en verzonden orders. Van deze orders kan een order, verzamellijst, pakbon en factuur worden afgedrukt.
 


 

Orderafhandeling (fulfillment)
 
De orderafhandeling bestaat uit een aantal stappen zoals: verzamelen van de order, verzendklaar maken, verzenden inclusief pakbon, versturen van een verzendbericht en factureren. Per order kan een zogenaamde verzamellijst worden afgedrukt om de order in het magazijn te verzamelen. Als de order verstuurd is kan via het verzendbericht de klant over de verzendgegevens geïnformeerd worden. Al deze gegevens worden tevens opgeslagen.
 
Backoffice en webXpress

De backoffice van webXpress biedt alle functies die hierboven beschreven zijn en meer. Zo kan de backoffice ook bestellingen naar een leverancier genereren.

De voordelen op een rijtje:
Powered by webXpress